ADWOKAT JOANNA LUBECKA

Jestem adwokatem przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Pracuję w Poznaniu i Zielonej Górze. Moje doświadczenie obejmuje bogatą praktykę związaną z obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno tymi, którzy rozpoczynają swoją działalność, jak i firmami funkcjonującymi na rynku od wielu lat.

Zajmuję się prawnym zabezpieczeniem możliwości realizacji pomysłów moich Klientów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontraktem z kontrahentami, pracodawcami i pracownikami, sporządzaniem umów, rozwiazywaniem bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych.

Pomagam zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie kraju, jak i skoncentrowanym na współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

Zawsze kierowałam się indywidualnym podejściem do Klienta. W swojej pracy stawiam na przygotowanie, podejście strategiczne, realną ocenę możliwości rozwiązania bieżących spraw i problemów moich Klientów, ułatwianie realizacji założonych celów, a także redukcję stresu związanego z udziałem w rozprawie sądowej. Osiągam to poświęcając im czas.

Prawo rozwija się tak szybko, jak rozwijają się pomysły i projekty moich Klientów. Wiem to, dlatego stale doskonalę swoje umiejętności, aby zapewnić moim Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Moje wartości to profesjonalizm, jakość świadczonych usług prawnych i zaangażowanie w efektywne rozwiązywanie problemów moich Klientów

WYBRANE PROJEKTY

Angażuję się w liczne projekty szkoleniowe skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców. Należą do nich między innymi:

 • cykl szkoleń współorganizowanych z Poznań Biznes Partner – ,,Spółka z o.o. – zagadnienia praktyczne’’ oraz ,,Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej’’
 • szkolenie ,,Biznes w dobrej formie’’ współorganizowane z Urzędem Miasta Zielonej Góry
 • III Seminarium Ekspertów na temat stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej organizowane przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • konferencja współorganizowana z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu – ,,Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki’’

Tematyka szkoleń dotyczy praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem spółek i współpracą z zagranicznymi partnerami handlowymi.

PUBLIKACJE

W zakresie publikacji dotyczących prawa międzynarodowego i transgranicznego, współpracuję z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Publikacje są dostępne za pośrednictwem oficjalnej strony www autorów PARP:

Publikacje Adwokat Joanna Lubecka

Publikacje ukazujące się w Biuletynie Euro Info:

 • Tytuł publikacji: ,,Skarga pauliańska. Praktyczne narzędzie prawne ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.’’, data publikacji: 8 maja 2019 roku
 • Tytuł publikacji: ,,Szczególna ochrona umów zawieranych przez konsumentów na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis. Jurysdykcja sądu w sprawie umów konsumenckich.’’, data publikacji: 11 października 2017 roku
 • Tytuł publikacji: ,,Rozporządzenie Bruksela I bis, Model powszechnej automatycznej wykonalności orzeczeń w UE’’, data publikacji: 11 lipca 2016 roku
 • Tytuł publikacji: ,,Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń’’, data publikacji: 20 września 2016 roku
 • Tytuł publikacji: ,,Umowne określenie jurysdykcji sądu’’, data publikacji: 16 sierpnia 2016 roku

Pozostałe:

 • Współautorka książki: ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny’’, data publikacji: 1 września 2016 roku.

BLOG TRANSGRANICZNE.PL

Od 2014 roku prowadzę blog prawny TRANSGRANICZNE.PL poświęcony sporom o charakterze międzynarodowym.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais – tytuł Master 2 juriste européen
 • Podyplomowe studia z Prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego

JĘZYKI:

 • Angielski
 • Francuski