,,Niedozwolone postanowienia umowne w regulaminach sklepów internetowych” – publikacja w Biuletynie Euro Info

W kolejnym numerze Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network ukazał się mój artykuł dotyczący niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach sklepów internetowych.

W publikacji starałam się odpowiedzieć na pytania:

1) Czy tworząc regulamin sklepu internetowego, przedsiębiorca ma pełną swobodę w określeniu jego postanowień?

2) Czy istnieją postanowienia, których przedsiębiorca powinien unikać w regulaminie sklepu internetowego?

3) Czym są niedozwolone postanowienia umowne?

4) Czy ich stosowanie w  treści regulaminu sklepu internetowego może wiązać się z jakimiś zagrożeniami dla przedsiębiorcy?

5) Co zyskuje przedsiębiorca, stosujący regulamin wolny od niedozwolonych klauzul umownych?

Fragment publikacji:

,,Dzisiejszy konsument, w tym ten dokonujący zakupów za pośrednictwem Internetu, ceni sobie przejrzystość reguł określonych przez przedsiębiorcę. Szczególnie w ostatnim czasie wiele mówi się o transparentności dotyczącej e-commerce. Prawidłowy pod względem prawnym regulamin sklepu internetowego może w konsekwencji stanowić jeden z czynników przekładających się na wyniki sprzedażowe danego przedsiębiorcy. Nie bez powodu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, iż: ,,Konsument, który przypuszcza, że umowa, którą oferuje mu przedsiębiorca, zawiera postanowienie niedozwolone, powinien zwrócić mu uwagę na ten fakt. W przypadku, gdy nie wyraża on zgody na zmianę kwestionowanych punktów kontraktu, najlepiej zmienić kontrahenta.’’    ’

Należy również wspomnieć o tym, że przedsiębiorca stosujący regulamin sklepu internetowego, który nie zawiera niedozwolonych klauzul umownych, unika także dotkliwych sankcji finansowych mogących być wynikiem naruszenia obowiązujących w tym zakresie zakazów.

Przyjrzyjmy się zatem tematyce dotyczącej niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach sklepów internetowych.’’.

Artykuł dostępny jest na stronie www Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – przeczytaj artykuł.