Sklep

Webinar – Umowy B2B w obrocie międzynarodowym

599,00 

Najniższa cena z 30 dni: 599 zł

Opis

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem praktyki w obszarze obsługi klienta międzynarodowego z zakresu umów B2B? Chcesz poznać jej specyfikę i dowiedzieć się, czy to dla ciebie? A może masz już jakieś doświadczenie w prowadzeniu klientów działających na rynkach zagranicznych, ale chcesz usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę?

Zapisz się na Webinar ,,Umowy B2B w obrocie międzynarodowym” prowadzony przez adwokat Joannę Lubecką!

 

ZAPROSZENIE NA WEBINAR OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ NAJPÓŹNIEJ NA GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM WYDARZENIA

 

Data szkolenia: 17 kwietnia 2024, godz. 17:00

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Dwie przerwy: 10 minut

Prowadzący: Adwokat Joanna Lubecka, kancelaria Lubecka.law

Do szkolenia dołączamy jego nagranie (dostępne przez dwa tygodnie).

 

>>PROGRAM WEBINARU

 

>>Część I – Klient, specyfika jego obsługi prawnej w obrocie międzynarodowym

 1. Specyfika obsługi prawnej klienta w obrocie międzynarodowym. Aspekty praktyczne:
 • Jak prowadzić obsługę klienta działającego w obrocie międzynarodowym?
 • Relacje biznesowe kontrahentów z różnych państw członkowskich – specyfika.
 • Zakres czynności, jakie może oferować prawnik działający w obszarze umów B2B w obrocie międzynarodowym.
 • Kontakt z pełnomocnikami i kontrahentami z innym państw członkowskich – o czym należy pamiętać.
 • Kwestie językowe związane z obsługą klienta międzynarodowego.
 • Prawnik z Polski, a obsługa klienta międzynarodowego – jak pracować z kontraktami bazującymi na obcej jurysdykcji i prawie właściwym.
 1. Jak dotrzeć do klienta działającego na rynku międzynarodowym?

 

>>Część II – Umowa B2B w obrocie międzynarodowym – zawarcie umowy i jej najważniejsze elementy

 1. Jak sformalizować współpracę kontrahentów z różnych państw – dostępne sposoby, wady i zalety określonych rozwiązań.
 2. Jak czytać umowę z kontrahentem zagranicznym – praktyka.
 3. Prawo właściwe i jurysdykcja – znaczenie praktyczne. Jak używać tych narzędzi w celu maksymalizowania ochrony interesu klienta?
 4. Najistotniejsze elementy umowy z kontrahentem zagranicznym:
 • przedmiot umowy: jak go bezpiecznie określić?
 • warunki dostawy: o czym należy pamiętać?
 • gwarancja: jak szczegółowo ją określać?
 • prawa autorskie: dlaczego to istotne?
 • kary umowne: specyfika umownych zabezpieczeń kontraktów w obrocie międzynarodowym.
 • postanowienia zwalniające z odpowiedzialności i ograniczające odpowiedzialność: jakie jest ich znaczenie praktyczne?
 • jurysdykcja sądu i prawo właściwe: jakie jest praktyczne znaczenie tych postanowień?
 • zasady zachowania poufności: na co zwrócić uwagę?
 • siła wyższa: dlaczego jest tak ważna w umowach z kontrahentem zagranicznym?
 1. Case study.

 

>>Część III – Jak negocjować i zabezpieczyć interesy klienta w obrocie międzynarodowym

 1. Incoterms – znaczenie praktyczne w umowach zawieranych w obrocie międzynarodowym.
 2. NDA – umowa o zachowaniu poufności, kiedy warto o niej pamiętać? Praktyka stosowania dokumentów dotyczących zachowania poufności.
 3. Negocjacje umowy z kontrahentem zagranicznym – aspekty praktyczne.

 

Po zakończeniu części merytorycznej szkolenia, przewidziany jest również czas na odpowiedź na pytania uczestników.

 

>>INFORMACJE O WEBINARZE:

Webinar ma na celu przekazanie użytecznych informacji dotyczących obsługi klienta  i specyfiki pracy prawnika zajmującego się umowami B2B w obrocie międzynarodowym. W trakcie webinaru poruszone zostaną zagadnienia związane ze sposobem formalizowania współpracy i zawarcia umowy z kontrahentem zagranicznym oraz rekomendowanego sposobu postępowania w zależności od tego, czy przedsiębiorca pracuje na własnych dokumentach, czy tych jakie zostaną przedstawione przez kontrahenta zagranicznego. Omówimy postanowienia umowne charakterystyczne dla umów zawieranych w obrocie międzynarodowym, ze wskazaniem punktów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Webinar będzie miał również na celu pokazanie w jaki sposób zabezpieczać informacje poufne przedsiębiorcy w związku z nawiązywaną współpracą, a także jak prowadzić negocjacje z zagranicznym partnerem handlowym.

Webinar będzie miał charakter bardzo praktyczny i nie będzie oparty na analizie możliwych do zastosowania przepisów obowiązującego prawa. Przepisy te zostaną powołane w ilości marginalnej.

Podstawowym celem rozwojowym jest uzyskanie wiedzy praktycznej dotyczącej specyfiki kontraktów zawieranych w relacjach międzynarodowych. Kwestie merytoryczne poruszone na webinarze mają być uzupełnione praktyczną wiedzą biznesową związaną z kontraktami B2B w obrocie międzynarodowym. Wiedza ta ma być ukierunkowana na zbudowanie, zdobycie i utrzymanie klienta działającego na rynku międzynarodowym.

 

>>Dla kogo jest webinar?

Webinar przeznaczony jest dla prawników praktykujących w obszarze obsługi klienta międzynarodowego, rozpoczynających lub planujących rozpoczęcie praktyki w tym obszarze.

 

>>Informacje o prowadzącej:

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, założycielka kancelarii Lubecka.Law

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, umowach gospodarczych i sprawach transgranicznych.

Pracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi swoją działalność, jak i podmiotami funkcjonującymi na rynku od wielu lat, w tym na terenie kraju, a także na rynkach zagranicznych. Pomaga zamknąć współpracę stron dotyczącą świadczenia usług, produkcji, dystrybucji i sprzedaży w bezpieczne ramy prawne. Przeprowadza przez proces negocjacji, ustalania warunków i zawarcia umowy z kontrahentem, w tym zagranicznym.

Redaktorka i założycielka portalu Just.Cooperate skierowanego do przedsiębiorców prowadzących współpracę z zagranicznym partnerem handlowym.

Autorka licznych publikacji dotyczących prawa transgranicznego, w tym ukazujących się w Biuletynie Euro Info wydawanym przez środek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université FrançoisRabelais, uzyskując tytuł Master 2 juriste européen, a także podyplomowe studia z Prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła także kilkumiesięczny staż przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego.

ZAPROSZENIE NA WEBINAR OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ NAJPÓŹNIEJ NA GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM WYDARZENIA