Prawo handlowe – Prawo gospodarcze – Prawo spółek handlowych – adwokat Zielona Góra, Poznań

Kwestie związane z prawem gospodarczym, na które powinien zwracać uwagę przedsiębiorca

Reguły obowiązującego prawa gospodarczego wymagają od przedsiębiorców znacznie więcej niż od konsumentów. Na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. System prawny prawa handlowego i gospodarczego traktuje ich bowiem jako profesjonalistów, których należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Sytuacja prawna przedsiębiorcy różni się przy tym w zależności od tego czy mamy do czynienia z obrotem obustronnie profesjonalnym (B2B) czy też obrotem jednostronnie profesjonalnym, w którym przedsiębiorca występuje w relacji handlowej z konsumentem (B2C). Przedsiębiorca powinien być świadomy skutków podejmowanych działań i zaniechań zarówno w kontaktach z konsumentami, jak i kontrahentami, z którymi pozostaje on w stałych lub sporadycznych kontaktach handlowych. Są one odmienne, a konsekwencje ich naruszenia mogą być równie poważne.

Należy przy tym pamiętać, iż zarówno przedsiębiorcą, jak i konsumentem jest się wyłącznie w określonej relacji z innym podmiotem, a nie ,,raz na zawsze’’. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może w danym stosunku prawnym występować w roli konsumenta.

Czym zajmuje się kancelaria w dziedzinie prawa handlowego i gospodarczego?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Lubeckiej świadczy obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Oferuje również kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, prawa spółek handlowych i prawa konkurencji. Pracuję zarówno z przedsiębiorcami stawiającymi pierwsze kroki na wybranym rynku, osobami, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zastanawiają się nad wyborem właściwej formy, jak i z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy skupiają się na rozszerzaniu zakresu prowadzonej działalności. Każdy biznes jest inny, nawet w przypadku firm działających w tej samej branży. Jest to niejednokrotnie wynikiem przyjęcia i wdrożenia określonej filozofii prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktu z klientami i kontrahentami. W swojej pracy stawiam na nawiązanie trwałych relacji opartych na znajomości specyfiki firmy danego Klienta, zaufaniu, pełnej poufności i doborze indywidualnych rozwiązań.

Szkolenia dla praktyków dotyczące prawa handlowego i gospodarczego

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem prowadzę praktyczne szkolenia skierowane do przedsiębiorców, w szczególności we współpracy z Poznań Biznes Partner. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia takie jak: pojęcie przedsiębiorcy i konsekwencje występowania w obrocie prawnym jako przedsiębiorca, spółki prawa handlowego oraz wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o aktualnych szkoleniach możecie Państwo znaleźć w sekcji ,,Aktualności’’.

W swojej pracy i w trakcie prowadzonych szkoleń udzielam odpowiedzi na pytania związane z prawem gospodarczym, handlowym, a także prawem spółek handlowych, takie jak:

 • Jakie są wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie indywidualnej działalności na podstawie wpisu do CEiDG?
 • W jakich sytuacjach warto pomyśleć o założeniu spółki handlowej?
 • Jaką spółkę wybrać? Osobową, czy kapitałową? Czym one się różnią, jakie są wady i zalety wyboru określonego rozwiązania? Co to jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z o.o.?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność przedsiębiorcy w zależności od wybranej formy prowadzonej działalności gospodarczej?
 • W jaki sposób zmienić formę prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Jak założyć i zarejestrować spółkę handlową? Jakie są związane z tym koszty?
 • Co powinno znaleźć się w umowie spółki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji problemowych w przyszłości? Czy można ograniczyć się tylko do elementów obligatoryjnych umowy spółki?
 • Jaki jest zakres kompetencji wspólników i organów spółek?
 • Na jakiej zasadzie wspólnicy spółki korzystają z zysku wypracowanego przez spółkę?
 • Jakie są zasady wynagradzania członków organów spółki w prawie spółek handlowych?
 • Co to jest odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółki?

Zapraszam Państwa do współpracy.
Adwokat Joanna Lubecka

Kancelaria Adwokacka Poznań

Siedziba w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań

Kancelaria Adwokacka Zielona Góra - filia

Oddział w Zielonej Górze
ul. Św. Jadwigi 1, lok.113
65-065 Zielona Góra

Usługi

Prawo umów

Tworzeniem umów zajmuję się w codziennej praktyce prawnej. Pracując z przedsiębiorcami wiem, że dla powodzenia wielu przedsięwzięć biznesowych konieczne...