Aktualności

Jurysdykcja i prawo właściwe w regulaminach sklepów internetowych - publikacja w 5 numerze Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network

Publikacja zainteresuje szczególnie tych z Państwa, którzy prowadzą sprzedaż internetową skierowaną na rynki zagraniczne.

W artykule odpowiadam na pytania:

  • Co dzieje się w sytuacji, gdy dojdzie do sporu pomiędzy polskim przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy a kupującym z terenu Niemiec?
  • Gdyby sytuacji nie udało się rozwiązać polubownie – gdzie toczyłby się tego rodzaju spór: w Polsce czy w Niemczech?
  • Czy polski przedsiębiorca może być zmuszony do prowadzenia sporu przed sądem zagranicznym?
  • Według jakich przepisów prawa będzie toczył się tego rodzaju spór: polskich czy zagranicznych?
  • Czy przedsiębiorca oferujący towary do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego może zastrzec w regulaminie, że zawierane umowy będą poddane prawu państwa jego siedziby?

Link do artykułu:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/64639:regulamin-sklepu-internetowego-umowy-zawierane-z-konsumentami-z-innego-panstwa-czlonkowskiego-ue-postanowienia-dotyczace-jurysdykcji-i-prawa-wlasciwego

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze