Kancelaria adwokacka
Adwokat Joanna Lubecka

Prawo jest narzędziem, które ma ułatwić realizację Twoich celów. Właśnie tym się zajmuję. Bez względu na to czy budujemy umowę, wizję przedsiębiorstwa czy strategię postępowania sądowego, moją misją jest Twój cel.

Obsługa prawna wymaga spojrzenia z szerszej perspektywy. Indywidualne podejście i dogłębne poznanie specyfiki sprawy Klienta pozwala na dobór właściwych i spersonalizowanych rozwiązań. Istotne jest nie tylko uwzględnienie aktualnych potrzeb, ale także przewidywanie i zabezpieczenie możliwości realizacji przyszłych celów.

Klient powinien być świadomy i przygotowany, znać możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i wiedzieć w jaki sposób będziemy postępować w każdym z nich.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną.

  • Profesjonalizm
  • Jakość
  • Zaangażowanie

Aktualności

Usługi

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy usługi obejmujące kompleksową obsługę prawną firm. Działania kancelarii są ukierunkowane na zapewnienie możliwości prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej w warunkach pełnej kontroli i świadomości skutków podejmowanych działań.

Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa medycznego. Usługi kancelarii obejmują bieżące doradztwo prawne, obsługę procesów sądowych związanych z błędami medycznymi, jak również reprezentację w postępowaniach cywilnych, związanych z odpowiedzialnością zawodową oraz karnych.

Sprawy transgraniczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną dotyczącą współpracy i sporu z podmiotem zagranicznym. Wspieram przedsiębiorców w rozwijaniu działalności gospodarczej wykraczającej poza granice Polski, a także Unii Europejskiej.

Prawo pracy

Prawo pracy stoi na straży prawidłowej więzi prawnej łączącej Pracownika i Pracodawcę, a przede wszystkim reguluje prawa i obowiązki Pracownika oraz Pracodawcy. Przepisy polskiego prawa pracy ulegają dynamicznym zmianom, a odnalezienie się w gąszczu zawiłości obowiązujących przepisów wymaga zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szereg aspektów życia codziennego każdego z nas. Znajomość zasad, którymi rządzi się prawo cywilne jest gwarantem profesjonalnego doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Prawo cywilne i jego reguły są bazą dla wielu decyzji wymagających konsultacji prawnej.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami – profesjonalistami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ich relacje z podmiotami trzecimi. Obejmuje ono także zagadnienia takie jak m.in. prawo spółek prawa handlowego, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz kwestie takie jak prawo konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa.

O mnie

Adwokat Joanna Lubecka

Jestem adwokatem przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Pracuję w Poznaniu i Zielonej Górze. Moje doświadczenie obejmuje bogatą praktykę związaną z obsługą prawną przedsiębiorców, ukierunkowaną na prawne zabezpieczenie możliwości realizacji ich pomysłów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontraktem z kontrahentami, pracodawcami i pracownikami, sporządzaniem umów, rozwiazywaniem bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych i pracą z podmiotami indywidualnymi. Pomagam zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie kraju, jak i skoncentrowanym na współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Zawsze kierowałam się indywidualnym podejściem do Klienta. W swojej pracy stawiam na przygotowanie, podejście strategiczne, realną ocenę możliwości rozwiązania bieżących spraw i problemów moich Klientów, ułatwianie realizacji założonych celów, a także redukcję stresu związanego z udziałem w rozprawie sądowej. Osiągam to poświęcając im czas.

Prawo rozwija się tak szybko, jak rozwijają się pomysły i projekty moich Klientów. Wiem to, dlatego stale doskonalę swoje umiejętności, aby zapewnić moim Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Dzieląc się zdobytym doświadczeniem prowadzę praktyczne szkolenia skierowane do przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem spółek i współpracą z zagranicznymi partnerami handlowymi. Jestem autorką publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz współautorką książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny’’.

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyłam staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego. Od 2014 roku prowadzę blog prawny TRANSGRANICZNE.PL poświęcony sporom o charakterze międzynarodowym.

Głębsze zrozumienie.
Lepsze rezultaty.

Transgraniczne.pl

TRANSGRANICZNE.PL to blog prawny funkcjonujący od 2014 roku. Jego celem jest promowanie wśród przedsiębiorców i podmiotów indywidualnych prawnych aspektów związanych zarówno ze współpracą, jak i sporem z podmiotem zagranicznym.

Blog jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą ukierunkowaną na współpracę z podmiotem zagranicznym, posiadają roszczenie tego podmiotu, zostały uwikłane w spór z jego udziałem, a także dla osób zainteresowanych wskazaną tematyką, które chciałyby o niej po prostu poczytać.

Zapraszam do zapoznania się z TRANSGRANICZNE.PL.

Najnowszy wpis

Publikacje w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP

Tak wygląda Biuletyn Euro Info wydawany przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w formie papierowej. Moje publikacje ukazujące się w Biuletynie dotyczą kwestii transgranicznych i prawa europejskiego, takich jak: jurysdykcja sądu, europejski nakaz zapłaty, rozporządzenie Bruksela I bis, orzecznictwo TSUE. Biuletyn jest dla Państwa dostępny online, nieodpłatnie, na stronie: https://www.een.org.pl/publikacje/publications/een?series=38 Dostępne online są także numery archiwalne. Będę Państwa na bieżąco informować o moich, nowych publikacjach ukazujących się w czasopiśmie, a dwie z nich już niedługo!

Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Polityką prywatności