Kancelaria adwokacka
Adwokat Joanna Lubecka

Prawo jest narzędziem, które ma ułatwić realizację określonych celów. Pomagać w tworzeniu bezpiecznej wizji prowadzenia i rozwoju biznesu.

Obsługa prawna wymaga spojrzenia z szerszej perspektywy. Istotne jest nie tylko uwzględnienie aktualnych potrzeb, ale także przewidywanie i zabezpieczenie możliwości realizacji przyszłych celów. Indywidualne podejście i dogłębne poznanie specyfiki sprawy pozwala na dobór właściwych rozwiązań.

Klient powinien być świadomy i przygotowany, znać możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i wiedzieć w jaki sposób będziemy postępować w każdym z nich.

W mojej pracy kieruję się tymi wartościami.

Szukasz takiej obsługi prawnej?
Skontaktuj się ze mną.
  • Profesjonalizm
  • Jakość
  • Zaangażowanie

Aktualności

Usługi

O mnie

Adwokat Joanna Lubecka

Jestem adwokatem przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Pracuję w Poznaniu i Zielonej Górze. Moje doświadczenie obejmuje bogatą praktykę związaną z obsługą prawną przedsiębiorców, ukierunkowaną na prawne zabezpieczenie możliwości realizacji ich pomysłów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontraktem z kontrahentami, pracodawcami i pracownikami, sporządzaniem umów, rozwiazywaniem bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych i pracą z podmiotami indywidualnymi. Pomagam zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie kraju, jak i skoncentrowanym na współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Zawsze kierowałam się indywidualnym podejściem do Klienta. W swojej pracy stawiam na przygotowanie, podejście strategiczne, realną ocenę możliwości rozwiązania bieżących spraw i problemów moich Klientów, ułatwianie realizacji założonych celów, a także redukcję stresu związanego z udziałem w rozprawie sądowej. Osiągam to poświęcając im czas.

Prawo rozwija się tak szybko, jak rozwijają się pomysły i projekty moich Klientów. Wiem to, dlatego stale doskonalę swoje umiejętności, aby zapewnić moim Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Dzieląc się zdobytym doświadczeniem prowadzę praktyczne szkolenia skierowane do przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem spółek i współpracą z zagranicznymi partnerami handlowymi. Jestem autorką publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz współautorką książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny’’.

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen, a także podyplomowe studia z Prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłam staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego. Od 2014 roku prowadzę blog prawny TRANSGRANICZNE.PL poświęcony sporom o charakterze międzynarodowym.

Głębsze zrozumienie.
Lepsze rezultaty.
Adwokat Joanna Lubecka

Transgraniczne.pl

TRANSGRANICZNE.PL to blog prawny funkcjonujący od 2014 roku. Jego celem jest promowanie wśród przedsiębiorców i podmiotów indywidualnych prawnych aspektów związanych zarówno ze współpracą, jak i sporem z podmiotem zagranicznym.

Blog jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą ukierunkowaną na współpracę z podmiotem zagranicznym, posiadają roszczenie tego podmiotu, zostały uwikłane w spór z jego udziałem, a także dla osób zainteresowanych wskazaną tematyką, które chciałyby o niej po prostu poczytać.

Zapraszam do zapoznania się z TRANSGRANICZNE.PL.

Najnowszy wpis

Roszczenia z umowy spedycji – który sąd właściwy? Dobra wiadomość dla polskich spedytorów.

Branża transportowa, na poziomie prawa, nie bez przyczyny najczęściej kojarzy nam się z Konwencją  o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i protokołu podpisania, sporządzonych w Genewie 19 maja 1956 r. z dnia 19.5.1956 r. (Dz. U. 1962 Nr 49, poz. 238). Czy jednak Konwencja ta będzie miała zastosowanie w przypadku umów spedycji? Odpowiedź na ww. pytanie jest negatywna. Do umowy spedycji nie stosuje się Konwencji CMR (tak: Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18.4.2005 r.,I ACa 2051/04, oraz: E.Gniewek, P.Machnikowski (red.), Kodeks […]

Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Polityką prywatności