Prawo spółek i prawo handlowe Poznań

Kwestie związane z prawem spółek i prawem handlowym, na które powinien zwracać uwagę przedsiębiorca.

Reguły obowiązującego prawa gospodarczego wymagają od przedsiębiorców znacznie więcej niż od konsumentów. Na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. System prawny prawa handlowego i gospodarczego traktuje ich bowiem jako profesjonalistów, których należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Sytuacja prawna przedsiębiorcy różni się przy tym w zależności od tego czy mamy do czynienia z obrotem obustronnie profesjonalnym (B2B) czy też obrotem jednostronnie profesjonalnym, w którym przedsiębiorca występuje w relacji handlowej z konsumentem (B2C). Przedsiębiorca powinien być świadomy skutków podejmowanych działań i zaniechań zarówno w kontaktach z konsumentami, jak i kontrahentami, z którymi pozostaje on w stałych lub sporadycznych kontaktach handlowych. Są one odmienne, a konsekwencje ich naruszenia mogą być równie poważne.

Należy przy tym pamiętać, iż zarówno przedsiębiorcą, jak i konsumentem jest się wyłącznie w określonej relacji z innym podmiotem, a nie ,,raz na zawsze’’. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może w danym stosunku prawnym występować w roli konsumenta.

Czym zajmuje się kancelaria w dziedzinie prawa handlowego i prawa gospodarczego?

Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Oferuje również kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, prawa spółek handlowych i prawa konkurencji. Pracujemy zarówno z przedsiębiorcami stawiającymi pierwsze kroki na wybranym rynku, osobami, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zastanawiają się nad wyborem właściwej formy, jak i z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy skupiają się na rozszerzaniu zakresu prowadzonej działalności. Każdy biznes jest inny, nawet w przypadku firm działających w tej samej branży. Jest to niejednokrotnie wynikiem przyjęcia i wdrożenia określonej filozofii prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktu z klientami i kontrahentami. W swojej pracy stawiamy na nawiązanie trwałych relacji opartych na znajomości specyfiki firmy danego Klienta, zaufaniu, pełnej poufności i doborze indywidualnych rozwiązań.

Zakładanie spółek prawa handlowego

Wspieramy przedsiębiorców zarówno w zakresie przedstawienia dostępnych możliwości, związanych z nimi zagrożeń, jak i potencjału oraz wyboru optymalnego rozwiązania dotyczącego formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Organizacja prowadzonego biznesu w formie spółki to złożony proces, przez który przeprowadzamy naszych Klientów, pomagając im o m.in. poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentację w koniecznych w tym zakresie postępowaniach. W zakresie zakładania spółek obsługujemy:

 • spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa)
 • spółki kapitałowe (spółka z o.o.).

Każdy biznes jest inny, nawet w przypadku firm działających w tej samej branży. Jest to niejednokrotnie wynikiem przyjęcia i wdrożenia określonej filozofii prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktu z klientami i kontrahentami. W swojej pracy stawiamy na nawiązanie trwałych relacji opartych na znajomości specyfiki firmy danego Klienta, zaufaniu, pełnej poufności i doborze indywidualnych rozwiązań.

Obsługa prawna spółek prawa handlowego

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek takich jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomagamy w doborze właściwego rodzaju spółki, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i interesu danego przedsiębiorcy, przeprowadzeniu wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy spółki oraz jej rejestracją, a także w codziennej działalności związanej z funkcjonowaniem spółki.

Usługi kancelarii składające się na obsługę prawną spółek prawa handlowego obejmują m.in.:

 • Zakładanie spółek, w tym sporządzenie dokumentów niezbędnych do powstania spółki prawa handlowego takich jak: umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z o.o.
 • Sporządzanie niezbędnych dokumentów  i rejestracja spółek prawa handlowego w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • Reprezentację w postępowaniach zmierzających do wpisu spółki prawa handlowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • Stała obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • Sporządzanie umów, regulaminów, ogólnych warunków umowy niezbędnych w codziennej działalności spółki
 • Sporządzenie dokumentów potrzebnych do zmiany umowy spółki
 • Przygotowanie dokumentacji korporacyjnej
 • Przygotowanie i doradztwo w kwestiach takich jak umowy gospodarcze
 • Doradztwo prawne dotyczące codziennego funkcjonowania spółki i jej organów
 • Przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do ich prawidłowego przeprowadzenia, takich jak: protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • Reprezentację spółki, jej organów i wspólników w sporach korporacyjnych
 • Reprezentację w postępowaniach zmierzających do realizacji uprawnień korporacyjnych wspólnika
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych o wyłączenie wspólnika
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych o rozwiązanie spółki
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących pociągnięcia członków zarządu spółki do odpowiedzialności
 • Reprezentację w sporach pracowniczych
 • Obsługę dochodzenia należności (windykacja)
 • Obsługę procesu związanego z likwidacją spółki
 • Analizy prawne obejmujące prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze i handlowe.

 

Szkolenia dla praktyków dotyczące prawa handlowego i gospodarczego

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Adwokat Joanna Lubecka prowadzi praktyczne szkolenia skierowane do przedsiębiorców, w szczególności we współpracy z Poznań Biznes Partner. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia takie jak: pojęcie przedsiębiorcy i konsekwencje występowania w obrocie prawnym jako przedsiębiorca, spółki prawa handlowego (spółki kapitałowe, spółki osobowe), wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładanie i rejestracja spółek. Informacje o aktualnych szkoleniach możecie Państwo znaleźć w sekcji ,,Aktualności’’.

W swojej pracy i w trakcie prowadzonych szkoleń udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawem gospodarczym, handlowym, a także prawem spółek handlowych, takie jak:

 • Jakie są wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie indywidualnej działalności na podstawie wpisu do CEiDG?
 • W jakich sytuacjach warto pomyśleć o założeniu spółki handlowej?
 • Jaką spółkę wybrać i czym różnią się one między sobą? Jakie są wady i zalety wyboru określonego rozwiązania? Czym są spółki spółki kapitałowe (spółka z o.o._ i spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa)?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność przedsiębiorcy w zależności od wybranej formy prowadzonej działalności gospodarczej?
 • W jaki sposób zmienić formę prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Jak przebiega zakładanie i rejestrowanie spółki handlowej? Jakie są związane z tym koszty?
 • Co powinno znaleźć się w umowie spółki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji problemowych w przyszłości? Czy można ograniczyć się tylko do elementów obligatoryjnych umowy spółki?
 • Jaki jest zakres kompetencji wspólników i organów spółek?
 • Na jakiej zasadzie wspólnicy spółki korzystają z zysku wypracowanego przez spółkę?
 • Jakie są zasady wynagradzania członków organów spółki w prawie spółek handlowych?
 • Co to jest odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółki?

Zapraszamy Państwa do współpracy. W zakresie naszych działań znajduje się poparte kilkuletnią praktyką doradztwo dotyczące zakładania i funkcjonowania spółek, ich rejestracja spółek oraz stała obsługa prawna spółek prawa handlowego.

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze