Kancelaria

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT JOANNA LUBECKA

Prawo jest narzędziem, które ma ułatwić realizację określonych celów. Pomagać w tworzeniu bezpiecznej wizji prowadzenia i rozwoju biznesu.

Obsługa prawna wymaga spojrzenia z szerszej perspektywy. Istotne jest nie tylko uwzględnienie aktualnych potrzeb, ale także przewidywanie i zabezpieczenie możliwości realizacji przyszłych celów. Indywidualne podejście i dogłębne poznanie specyfiki sprawy pozwala na dobór właściwych rozwiązań.

Klient powinien być świadomy i przygotowany, znać możliwe scenariusze rozwoju sytuacji
i wiedzieć w jaki sposób będziemy postępować w każdym z nich.
01

Poznaj nasz zespół

Joanna Lubecka

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Posiada bogatą praktykę związaną z obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno tych, którzy rozpoczynają swoją działalność, jak i firmami funkcjonującymi na rynku od wielu lat.

Zajmuje się prawnym zabezpieczeniem możliwości realizacji pomysłów biznesowych w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontaktem z kontrahentami, pracodawcami i pracownikami, sporządzaniem umów, rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych.

Pomaga zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie kraju, jak i skoncentrowanym na współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

Od 2014 roku prowadzi bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego kontaktom handlowym z podmiotami zagranicznymi i sporom międzynarodowym.

W 2022 roku napisała e-book „Wycena usług prawnych”, a w 2023 wydała kolejny pt. „Biznes prawny od środka. 10 kroków na rozbieg”.

Wybrane projekty

 • cykl szkoleń współorganizowanych z Poznań Biznes Partner – ,,Spółka z o.o. – zagadnienia praktyczne’’ oraz ,,Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej’’
 • szkolenie ,,Biznes w dobrej formie’’ współorganizowane z Urzędem Miasta Zielonej Góry
 • III i IV Seminarium Ekspertów na temat stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej organizowane przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • konferencja współorganizowana z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu – ,,Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki’’

Publikacje

 • ,,Skarga pauliańska. Praktyczne narzędzie prawne ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.’’, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 8 maja 2019 roku
 • ,,Szczególna ochrona umów zawieranych przez konsumentów na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis. Jurysdykcja sądu w sprawie umów konsumenckich.’’, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 11 października 2017 roku
 • ,,Rozporządzenie Bruksela I bis, Model powszechnej automatycznej wykonalności orzeczeń w UE’’, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 11 lipca 2016 roku
 • ,,Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń’’, data publikacji: 20 września 2016 roku
 • ,,Umowne określenie jurysdykcji sądu’’, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 16 sierpnia 2016 roku
 • ,,Handel elektroniczny jako narzędzie redukcji strat finansowych w czasie pandemii’’, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 3 września 2020 roku
 • ,,Niedozwolone postanowienia umowne w regulaminach sklepów internetowych. Korzyści dla przedsiębiorcy stosującego regulamin wolny od klauzul niedozwolonych’’, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 18 września 2020 roku
 • ,,Regulamin sklepu internetowego – umowy zawierane z konsumentami z innego państwa członkowskiego UE. Postanowienia dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego’’, data publikacji: 15 października 2020 roku.
 • ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny’’, 1 września 2016 roku.
 • ,,E-doręczenia w sprawach transgranicznych w rozporządzeniu 1393/2007 oraz rozporządzeniu 2020/1784’’, Kwartalnik Naukowy ,,Prawo Mediów Elektronicznych’’, numer 3/2021
 • „Wycena usług prawnych”, e-book, wydawnictwo własne dostępne na stronie Kancelarii, wrzesień 2022
 • „Biznes prawny od środka. 10 kroków na rozbieg”, e-book, wydawnictwo własne dostępne na stronie Kancelarii, październik 2023

Wykształcenie

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais – tytuł Master 2 juriste européen
 • Podyplomowe studia z Prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego

Języki

 • Angielski

Maria Obrębowska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W codziennej praktyce zajmuje się prawem handlowym, prawem spółek, przygotowaniem oraz weryfikacją umów w obrocie gospodarczym, a także pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z funkcjonowaniem spółek i innych przedsiębiorców.

Specjalizuje się również w sprawach z zakresu obrotu prawnego nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć deweloperskich, w których reprezentuje interesy oraz fachowo wspiera działania zarówno deweloperów jak i podmiotów zainteresowanych zakupem nieruchomości na cele prywatne lub inwestycyjne.

Wykształcenie

 • Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studia podyplomowe z zakresu Public Relations w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Języki

 • Angielski

Weronika Listowska

Aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

W codziennej praktyce zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych z zakresu prawa handlowego i cywilnego, a także tworzeniem umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w kancelarii komorniczej oraz w kancelariach adwokackich na terenie Poznania.

Swoje zainteresowania prawne skupia przede wszystkim na prawie gospodarczym, prawie gospodarowania nieruchomościami oraz prawie własności intelektualnej.

Wykształcenie

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Podyplomowe studia z Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Języki

 • Angielski

Ewa Andrzejewska

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Zajmuje się kompleksowym doradztwem na rzecz przedsiębiorców, w tym sporządzaniem projektów umów i opinii prawnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, w tym za pośrednictwem portalu S24, a także wprowadzaniu w nich zmian organizacyjnych, właścicielskich i kapitałowych. Zapewnia obsługę prawną spółek obejmującą m.in. sporządzanie projektów wymaganych prawem dokumentów, reprezentację w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym, przygotowywanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i innych rejestrów.

Wykształcenie

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Języki

 • Angielski

Magdalena Tomaszewska

Specjalistka ds. brandingu.

Działa w obszarze digital marketingu, zarówno od strony wizualnej, jak i w warstwie tekstowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych branżach (wydawnicza, IT, e-commerce), ostatecznie skupiając się na działaniach w zakresie relacji B2B.

Zajmuje się profesjonalną redakcją tekstów pod kątem poprawności oraz ich czytelności dla użytkowników (user experience). Przygotowuje projekty graficzne na social media oraz materiały drukowane, dotyczące projektów realizowanych przez kancelarię. Skupia się na tym, by podejmowane działania tworzyły spójny wizerunek marki i pozostawały w zgodzie z przyjętymi przez kancelarię wartościami oraz obranym kierunkiem rozwoju. Specjalizuje się również w analityce internetowej, a także kreowaniu otwartej komunikacji.

Wykształcenie

 • Studia wydawnicze na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Języki

 • Angielski
02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze