Sprawy transgraniczne

Tematyką prowadzenia działalności gospodarczej i sporów z podmiotami zagranicznymi zajmuję się w codziennej praktyce prawnej. Opiniuję i sporządzam umowy stanowiące podstawę współpracy polskich przedsiębiorców i spółek z podmiotami zagranicznymi, posiadającymi siedzibę zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Uczestniczę w negocjacjach dotyczących kontraktów międzynarodowych. Przygotowuję i realizuję strategie dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych przy uwzględnieniu charakteru roszczenia oraz optymalizacji kosztów związanych z jego windykacją. Opracowuję rozwiązania zabezpieczające przyszłą możliwość dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników zagranicznych przed sądem polskim.

W przypadku konieczności skorzystania z ekspertyzy prawnika zagranicznego, kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi partnerami.

Dzieląc się zdobytym doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami, prowadzę szkolenia skierowane do przedsiębiorców. Biorę także udział w konferencjach z udziałem środowiska naukowego, sędziów i praktyków. Jestem autorką publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od 2014 roku prowadzę blog prawny transgraniczne.pl poświęcony ww. zagadnieniom.

Obsługa prawna w zakresie spraw transgranicznych prowadzona jest w języku angielskim.

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie prawa transgranicznego obejmują:

 • sporządzenie, zaopiniowanie oraz negocjacje umowy z partnerem zagranicznym
 • kompleksową obsługę sporu prawnego z podmiotem zagranicznym
 • analizę i optymalizację rozwiązań dotyczących windykacji międzynarodowej funkcjonujących w firmie
 • zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń od podmiotów zagranicznych
 • uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • sporządzenie umowy zabezpieczającej możliwość prowadzenia procesu przed sądem polskim
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę od podmiotów zagranicznych
 • pozew w europejskim postępowaniu nakazowym
 • pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • reprezentację w postępowaniu sądowym z udziałem podmiotu zagranicznego
 • zapewnienie możliwości wykonania uzyskanego orzeczenia za granicą
 • uzyskanie zaświadczenia pozwalającego na prowadzenie egzekucji za granicą
 • ustalenie jurysdykcji sądu właściwego do rozpoznania sprawy
 • ustalenie prawa właściwego do rozpoznania sprawy
 • sporządzenie umowy jurysdykcyjnej
 • sporządzenie umowy dotyczącej ustalenia prawa właściwego
 • sporządzenie umowy z kontrahentem zagranicznym

Kto może skorzystać z usług kancelarii? 

Z pomocy kancelarii mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, spółki, jak i podmioty indywidualne, którzy:

 • chcą wiedzieć, czy przedstawiona im umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
 • chcą zaoferować swojemu partnerowi zagranicznymi własną umowę i nie wiedzą jak powinna ona wyglądać
 • chcą pozwać podmiot zagraniczny
 • chcą dowiedzieć się, czy mogą pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • chcą wiedzieć, czy stosowane w firmie rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej są optymalne
 • zostali uwikłani w spór z podmiotem zagranicznym

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii?

Posiadam bogate doświadczenie praktyczne i właściwą podbudowę teoretyczną potrzebną dla świadczenia rzetelnej pomocy prawnej w tej dziedzinie. Stale doskonalę swoje umiejętności, aby świadczone przeze mnie usługi cechował najwyższy poziom. Sprawami transgranicznymi zajmuję się od lat i wiem, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w celu zabezpieczenia własnych interesów.

Zapraszam Państwa do kontaktu, a tych z Państwa, którzy chcieliby o wskazanej tematyce po prostu poczytać, zapraszam na transgraniczne.pl

Kancelaria Adwokacka Poznań

Siedziba w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań

Kancelaria Adwokacka Zielona Góra - filia

Oddział w Zielonej Górze
ul. Św. Jadwigi 1, lok.113
65-065 Zielona Góra

Usługi

Prawo umów

Tworzeniem umów zajmuję się w codziennej praktyce prawnej. Pracując z przedsiębiorcami wiem, że dla powodzenia wielu przedsięwzięć biznesowych konieczne...