Sprawy transgraniczne

Tematyką prowadzenia działalności gospodarczej i sporów z podmiotami zagranicznymi zajmuję się w codziennej praktyce prawnej. Opiniuję i sporządzam umowy stanowiące podstawę współpracy polskich przedsiębiorców i spółek z podmiotami zagranicznymi, posiadającymi siedzibę zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Uczestniczę w negocjacjach dotyczących kontraktów międzynarodowych.

Przygotowuję i realizuję strategie dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych przy uwzględnieniu charakteru roszczenia oraz optymalizacji kosztów związanych z jego windykacją. Opracowuję rozwiązania zabezpieczające przyszłą możliwość dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników zagranicznych przed sądem polskim.

W przypadku konieczności skorzystania z ekspertyzy prawnika zagranicznego, kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi partnerami.

Dzieląc się zdobytym doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami, prowadzę szkolenia skierowane do przedsiębiorców. Biorę także udział w konferencjach z udziałem środowiska naukowego, sędziów i praktyków. Jestem autorką publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od 2014 roku prowadzę blog prawny transgraniczne.pl poświęcony ww. zagadnieniom.

Obsługa prawna w zakresie spraw transgranicznych prowadzona jest w języku angielskim.

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie prawa transgranicznego obejmują:

 • sporządzenie, zaopiniowanie oraz negocjacje umowy z partnerem zagranicznym
 • kompleksową obsługę sporu prawnego z podmiotem zagranicznym
 • analizę i optymalizację rozwiązań dotyczących windykacji międzynarodowej funkcjonujących w firmie
 • zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń od podmiotów zagranicznych
 • uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • sporządzenie umowy zabezpieczającej możliwość prowadzenia procesu przed sądem polskim
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę od podmiotów zagranicznych
 • pozew w europejskim postępowaniu nakazowym
 • pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • reprezentację w postępowaniu sądowym z udziałem podmiotu zagranicznego
 • zapewnienie możliwości wykonania uzyskanego orzeczenia za granicą
 • uzyskanie zaświadczenia pozwalającego na prowadzenie egzekucji za granicą
 • ustalenie jurysdykcji sądu właściwego do rozpoznania sprawy
 • ustalenie prawa właściwego do rozpoznania sprawy
 • sporządzenie umowy jurysdykcyjnej
 • sporządzenie umowy dotyczącej ustalenia prawa właściwego
 • sporządzenie umowy z kontrahentem zagranicznym

Kto może skorzystać z usług kancelarii? 

Z pomocy kancelarii mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, spółki, jak i podmioty indywidualne, którzy:

 • chcą wiedzieć, czy przedstawiona im umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
 • chcą zaoferować swojemu partnerowi zagranicznymi własną umowę i nie wiedzą jak powinna ona wyglądać
 • chcą pozwać podmiot zagraniczny
 • chcą dowiedzieć się, czy mogą pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • chcą wiedzieć, czy stosowane w firmie rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej są optymalne
 • zostali uwikłani w spór z podmiotem zagranicznym

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii?

Posiadam bogate doświadczenie praktyczne i właściwą podbudowę teoretyczną potrzebną dla świadczenia rzetelnej pomocy prawnej w tej dziedzinie. Stale doskonalę swoje umiejętności, aby świadczone przeze mnie usługi cechował najwyższy poziom. Sprawami transgranicznymi zajmuję się od lat i wiem, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w celu zabezpieczenia własnych interesów.

Zapraszam Państwa do kontaktu, a tych z Państwa, którzy chcieliby o wskazanej tematyce po prostu poczytać, zapraszam na transgraniczne.pl

Usługi

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy usługi obejmujące kompleksową obsługę prawną firm. Działania kancelarii są ukierunkowane na zapewnienie możliwości prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej w warunkach pełnej kontroli i świadomości skutków podejmowanych działań.

Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa medycznego. Usługi kancelarii obejmują bieżące doradztwo prawne, obsługę procesów sądowych związanych z błędami medycznymi, jak również reprezentację w postępowaniach cywilnych, związanych z odpowiedzialnością zawodową oraz karnych.

Sprawy transgraniczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną dotyczącą współpracy i sporu z podmiotem zagranicznym. Wspieram przedsiębiorców w rozwijaniu działalności gospodarczej wykraczającej poza granice Polski, a także Unii Europejskiej.

Prawo pracy

Prawo pracy stoi na straży prawidłowej więzi prawnej łączącej Pracownika i Pracodawcę, a przede wszystkim reguluje prawa i obowiązki Pracownika oraz Pracodawcy. Przepisy polskiego prawa pracy ulegają dynamicznym zmianom, a odnalezienie się w gąszczu zawiłości obowiązujących przepisów wymaga zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szereg aspektów życia codziennego każdego z nas. Znajomość zasad, którymi rządzi się prawo cywilne jest gwarantem profesjonalnego doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Prawo cywilne i jego reguły są bazą dla wielu decyzji wymagających konsultacji prawnej.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami – profesjonalistami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ich relacje z podmiotami trzecimi. Obejmuje ono także zagadnienia takie jak m.in. prawo spółek prawa handlowego, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz kwestie takie jak prawo konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa.