Aktualności

E-doręczenia w sprawach transgranicznych - publikacja w nr 3/2021 Prawa Mediów Elektronicznych

Artykuł omawia ewolucję rozwiązań dotyczących e-doręczeń w sprawach transgranicznych na gruncie rozporządzenia Nr 1393/2007 i rozporządzenia nr 2020/1784. Przyczynkiem do jego przygotowania było przyjęcie w dniu 25.11.2020 r. rozporządzenia 2020/1784 i wprowadzenie bezpośredniej regulacji kwestii e-doręczeń w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Cały numer można pobrać na stronie https://pme.uni.wroc.pl/

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze