Klauzula informacyjna na Instagram

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkowników wchodzących w interakcje z narzędziem ManyChat za pośrednictwem mojego konta w ramach aplikacji Instagram

data publikacji: 20 grudnia 2023 roku

Skontaktuj się ze mną

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem kancelaria@lubecka.law oraz numerem telefonu 666 085 936.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem działań na platformie META, aplikacja Instagram jest Joanna Lubecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka, ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań, NIP: 9730944907, REGON: 361926060.

Kogo dotyczy ten dokument?

Ta informacja ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Instagramie z wykorzystaniem narzędzia ManyChat (np. poprzez czat).

Pozostałe informacje

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Ten dokument dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z korzystaniem z narzędzia ManyChat w ramach mojego profilu na Instagramie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 1ust. 1, 2, 3, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję Cię o tym, że:

1. W związku z wykorzystaniem narzędzia ManyChat (MANYCHAT INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA) Administrator przetwarza następujące dane osobowe, z których część może pochodzić od platformy META:

1.1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail);

1.2. publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych lub inne uzyskane od platformy META;

1.3. powiązane strony i konta;

1.4. dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki);

1.5. dane z historii i treści czatu;

1.6. informacje o użytkowaniu chatbota;

1.7. inne dane elektroniczne oraz osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez Administratora zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
a) w celu marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w tym celu Administrator może wysyłać treści edukacyjne i informacyjne do Użytkownika w okresie 24h po wpisaniu przez Użytkownika „słowa klucz” (keyword) pod materiałem opublikowanym na swoim profilu;
b) w celu informowania o swoich produktach i usługach, na podstawie zgody Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym celu Administrator może wysyłać treści zawierające informację handlową, marketing bezpośredni o produktach i usługach Administratora w okresie do 24h po wpisaniu przez Użytkownika „słowa klucz” (keyword) pod materiałem opublikowanym na swoim profilu oraz udzielaniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora;
c) w celu udostępnienia subskrypcji swojego profilu dla Użytkownika przez Administratora, w której może przekazywać informacje handlowe, marketing bezpośredni o swoich produktach i usługach po odebraniu zgody od Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w okresie dłuższym niż 24h od udzielenia odpowiedniej zgody;
d) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w okresie nie dłuższym niż 24h od użycia słowa kluczowego.

3. Podanie danych może być wymogiem do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub może być dobrowolne, w zależności od podstawy przetwarzania danych. Niepodanie danych może oznaczać brak możliwości zrealizowania celu przez podmiot danych. Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych m.in. osoby odpowiedzialne za obsługę narzędzia ManyChat.

4. W związku z wykorzystaniem narzędzia ManyChat dokonuję transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres korzystania z ManyChat, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń Użytkownika, do czasu złożenia sprzeciwu, do czasu wycofania zgody lub ustania podstawy przetwarzania danych, w zależności od celu, w jakim dane były przetwarzane oraz podstawy przetwarzania danych.

6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

6.1 Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

6.2. Prawo dostępu do informacji,

6.3. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

6.4. Prawo do usunięcia danych, do bycia zapomnianym,

6.5. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody,

6.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

6.7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

6.8. Prawo do przenoszenia danych,

6.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien skierować swoje żądanie do Administratora. Przed realizacją uprawnień Administrator będzie musiał odpowiednio zidentyfikować Użytkownika.

8. Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego, nie wynika to ze złej woli Administratora, a z natury przepisów prawa.

9. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Administrator nie stosuje profilowania.

10. Administrator wybrał ManyChat dla swoich działań podejmowanych na Instagramie, ponieważ jest to oficjalny Partner Biznesowy Meta Inc, zgodnie z deklaracją ManyChat jest podmiotem zaufanym i zweryfikowanym przez Meta Inc.

11. Manychat przestrzega wytycznych bezpieczeństwa Meta, w tym wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych Meta i Polityki prywatności Meta. W ramach wymagań Meta Business Partner ManyChat jest poddawany okresowym audytom zgodności z wytycznymi Meta.

12. Więcej o przetwarzaniu danych w ramach ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się, klikając w poniższe linki:

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze