Aktualności

Publikacja dotycząca skargi pauliańskiej - nowy numer Biuletynu EuroInfo

Właśnie ukazał się nowy numer Biuletynu EuroInfo wydawanego przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w nim m.in. mój artykuł dotyczący skargi pauliańskiej – praktycznego narzędzia prawnego ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Artykuł jest wstępem do analizy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 października 2018 r. wydanego w sprawie C-337/17 – Feniks Sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services SL, dotyczącego właśnie tematyki skargi pauliańskiej. Orzeczenie to, wraz z opisem praktycznych skutków dla polskich przedsiębiorców, będzie przedmiotem artykułu, który ukaże się w kolejnym numerze Biuletynu EuroInfo.

Zainteresowanych zapraszam do lektury.

Biuletyn dostępny jest tutaj.

(https://www.een.org.pl/storage/publications/pdf/BIULETYN_02_2019.pdf)

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze