Aktualności

Relacja z III Seminarium Ekspertów dotyczącego stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego

W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyło się III Seminarium Ekspertów na temat stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej organizowane przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W Seminarium wzięli udział zarówno przedstawiciele nauki prawa, jak i praktycy – sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni. Celem Seminarium była wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, uwag związanych z takimi zagadnieniami jak europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych oraz stosunkowo nowe narzędzie jakim jest europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

W toku dyskusji nad ww. zagadnieniami udało się zdefiniować podstawowe problemy związane ze stosowaniem wskazanych aktów prawnych, jak również omówić zalety i wady, a także kryteria jakimi kierują się wierzyciele i ich pełnomocnicy przy wyborze określonego aktu prawnego. Z przebiegu dyskusji wynika, że praktycy definiują podobne problemy związane ze stosowaniem unijnych rozporządzeń, do których w dalszym ciągu należy zaliczyć czas trwania postępowania sądowego, niezupełnie doskonałe formularze wprowadzone ww. aktami prawnymi oraz kwestie związane z tłumaczeniem dokumentów.

Seminarium było fantastyczną okazją dla wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w gronie doświadczonych prelegentów. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w nim udział.

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze