Aktualności

20.04.2018 r. – III Seminarium ekspertów – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej

W dniu 20 kwietnia 2018 roku Adwokat Joanna Lubecka weźmie udział w charakterze prelegenta w III Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej organizowanym przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wystąpienie Adwokata Joanny Lubeckiej będzie dotyczyło europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

,,Seminarium jest częścią projektu Informed Choices in Cross-Border Enforcement (IC2BE) realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej JUSTICE przez ośrodki naukowe z siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej (Belgia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Włochy). (…) Projekt dotyczy stosowania czterech rozporządzeń tzw. drugiej generacji – dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, Europejskiego Nakazu Zapłaty, postępowania w sprawie drobnych roszczeń i nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jednym z celów projektu jest ustalenie, czym kierują się wierzyciele i prawnicy wybierając daną procedurę. Ponadto ma on na celu zbadanie, jakie problemy z implementacją i stosowaniem tych rozporządzeń pojawiają się w państwach członkowskich.’’ (https://prawo.uni.wroc.pl/node/29869).

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze