Aktualności

Przebieg europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń – kompleksowy opis

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń to narzędzie pozwalające na sprawną windykację należności w sporach transgranicznych. Wraz z rozporządzeniem ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty rozporządzenie to stanowi efekt realizacji kolejnego etapu rozwoju prawodawstwa unijnego dotyczącego dochodzenia roszczeń w sporach transgranicznych.

Rozporządzenia te wprowadzają jednolite postępowania rozpoznawcze na szczeblu europejskim. Oznacza to, że w zakresie uregulowanym w rozporządzeniach, europejskie postępowanie nakazowe i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń będą toczyły się według jednolitych reguł prawnych obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich objętych zakresem ich zastosowania.

Jakich roszczeń możemy dochodzić w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń?

W jaki sposób sporządzić pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i jak go opłacić?

Jak przebiega europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń?

Jak wykonać uzyskane orzeczenie?

Na powyższe pytania odpowiadam w mojej najnowszej publikacji na łamach Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP.

Publikacja dostępna jest tutaj.

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze