Aktualności

Umowne określenie jurysdykcji sądu - najnowsza publikacja

Jurysdykcja sądu to pojęcie definiowane w nauce prawa jako ogólna kompetencja sądów, względnie innych organów danego państwa, do rozpoznawania i rozstrzygania określonych spraw bądź do przeprowadzania innych czynności w postępowaniu cywilnym [B. Trocha [w] J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 730-1217. Wyd. 2, Warszawa 2015.]. Dzięki temu wiadomo, sądy którego państwa będą właściwe do rozpoznania określonych spraw.

Zasady ustalania jurysdykcji sądu w sprawach dotyczących umów mają istotne znaczenie dla transgranicznych stosunków gospodarczych. Te zasady powinny stanowić przedmiot zainteresowania przedsiębiorców już na wczesnym etapie negocjacji umowy z zagranicznym partnerem handlowym.

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym moim artykułem dotyczącym umownego określenia jurysdykcji sądu – prawnych konsekwencji braku klauzuli jurysdykcyjnej w umowach zawieranych z kontrahentem zagranicznym.

Artykuł dostępny jest tutaj.

01

Inne aktualności

lubecka.law 2024©
Wdrożenie i rozwój: Fisze