Blog Lubecka.Law

Założenie spółki z o.o. - krok po kroku

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem spółki z o.o., ale przeraża Cię sama myśl o formalnościach z tym związanymi, trafiłeś idealnie! W kilku krokach wyjaśnimy Ci, że założenie spółki z o.o. wcale nie jest takie trudne.

Krok 1. Wybierz sposób zawarcia umowy spółki z o.o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zacząć od sporządzenia umowy spółki. Istnieją w tym zakresie dwie możliwości: możesz zawrzeć umowę spółki z o.o. w formie tradycyjnej, tj. w formie aktu notarialnego lub skorzystać z systemu S24, jest w nim udostępniony gotowy wzorzec umowy, który należy jedynie wypełnić.  Warto jednak pamiętać, że jeśli zależy Ci, aby w treści umowy spółki uregulować pewne kwestie w sposób bardziej szczegółowy, powinieneś skorzystać z tradycyjnej formy zawarcia umowy spółki z o.o. System S24 posługuje się gotowym wzorcem umowy, którego zapisów nie można zmienić.

W sytuacji, w której z różnych przyczyn zależy Ci na czasie, możesz zawrzeć umowę spółki z o.o. i zarejestrować spółkę za pośrednictwem systemu S24, a następnie zmienić umowę spółki w formie tradycyjnej. W taki sposób korzystasz z zalet systemu S24, umożliwiającego zawarcie umowy spółki i jej rejestrację w sposób łatwy, szybki i stosunkowo niedrogi, a nadto uzyskujesz pewność co do postanowień umowy spółki, w tym w szczególności w zakresie umownego zabezpieczenia kwestii, na których najbardziej Ci zależy.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, chcąc zawrzeć umowę spółki z o.o. w systemie S24?

Zawierając umowę spółki z o.o. w systemie S24, pamiętaj że:

– osoby, które będą zawierały umowę spółki z o.o., muszą posiadać konto w systemie S24;

– formularz umowy musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym;

– kapitał zakładowy może zostać pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi;

– w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki należy wypełnić deklarację PCC-3 i wpłacić należny podatek;

– formalności związane ze złożeniem wniosku o rejestrację spółki muszą zostać dopełnione w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki z o.o. w systemie S24;

– wypełnienie wzorca umowy to nie wszystko, celem rejestracji spółki konieczne będzie również sporządzenie i dodanie odpowiednich załączników.

Krok 2. Zarejestruj spółkę

Jeśli umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24, to jej rejestracja może się odbyć wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Natomiast, jeśli umowa spółki została zawarta w formie tradycyjnej, to w celu rejestracji spółki konieczne będzie skorzystanie z Portalu Rejestrów Sądowych i złożenie za jego pośrednictwem właściwego wniosku.

Koszty związane z zawarciem umowy spółki z o.o. i rejestracją spółki z o.o.

Jeśli chodzi o korzystanie z systemu S24, to jest to opcja zdecydowanie mniej kosztowna. W szczególności przy zawieraniu umowy spółki nie ponosi się kosztów taksy notarialnej, której wysokość będzie uzależniona od wysokości kapitału zakładowego spółki. Również sama rejestracja spółki, której umowa została zawarta w systemie teleinformatycznym, wiąże się z mniejszymi kosztami, albowiem opłata sądowa od wniosku o rejestrację takiego podmiotu jest o połowę mniejsza i wynosi 250,00 zł. W przypadku wniosku o rejestrację spółki, której umowa została zawarta w formie tradycyjnej, musimy liczyć się z opłatą sądową w wysokości 500,00 zł.

To nie wszystkie koszty związane z rejestracją spółki z o.o. Do ww. kosztów należy doliczyć również opłatę za zamieszczenie ogłoszenia o rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wynosi 100,00 zł.

Jeśli wniosek o rejestrację spółki z o.o. składany jest za pośrednictwem systemu S24, system automatycznie przekieruje nas do systemu płatności elektronicznych, za pośrednictwem którego będzie można uiścić ww. opłaty. Jeśli wniosek o rejestrację składany jest za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowych do wniosku należy dołączyć wygenerowane potwierdzenie płatności.

W przypadku, gdy przy zawarciu umowy spółki z o.o. lub rejestracji spółki będziemy korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, musimy liczyć się dodatkowo z kosztami obsługi prawnej. Pomoc ta może okazać się niezbędna m.in. w sytuacji, gdy umowa spółki z o.o. będzie miała zostać przygotowana w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem np. rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub powiązań osobowych pomiędzy wspólnikami bądź osobami pełniącymi funkcję członków zarządu.

Krok 3. Formalności po wpisaniu spółki do KRS

Rejestracja spółki to nie wszystko. Po wpisaniu spółki do KRS należy jeszcze:

 1. złożyć zgłoszenie NIP-8 – termin wynosi 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS lub 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jeśli spółka zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne;
 2. złożyć wniosek o rejestrację jako podatnik VAT – warto jednak uprzednio sprawdzić, czy nie zachodzi w tym zakresie jakieś zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe (wniosek należy złożyć przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT);
 3. złożyć podpisane przez wszystkich członków zarządu oświadczenie o pokryciu całości kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi wniesionymi przez wszystkich wspólników – o ile nie zostało ono dołączone do wniosku o rejestrację spółki (obowiązek ten dotyczy spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu systemu S24,  a termin na jego wykonanie wynosi 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS);
 4. zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – termin wynosi 14 dni od dnia wpisu spółki do KRS.

Jak widać, założenie spółki z o.o. wymaga kilku formalności, jednak z odpowiednią pomocą, cały proces może przejść sprawnie i bez większych trudności.

Weronika Listowska
Aplikantka adwokacka

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze