Blog Lubecka.Law

Biznes Adama prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej świetnie się rozwija. Adam zawiera kontrakty na coraz większe kwoty, myśli o ekspansji na rynek zagraniczny. Jego partnerzy biznesowi coraz częściej pytają, dlaczego nie zmieni formy prowadzonej działalności na spółkę z o.o.

Adam słyszał o kwestiach podatkowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i kosztów związanych z wyborem tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zastanawia się, co może decydować o celowości wyboru spółki z o.o. jako formy organizacyjnej jego biznesu.

1. Oddzielenie majątku osobistego od firmowego

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej powoduje, że majątek osobisty przedsiębiorcy jest najczęściej również jego majątkiem firmowym. Wybór spółki jako formy organizacyjnej prowadzonego biznesu powoduje oddzielenie tych sfer. Majątek spółki jest czymś innym i odrębnym od majątku jej wspólnika.

2. Wzrost skali biznesu i ograniczenie odpowiedzialności

Na pewnym etapie rozwoju firmy, chęć ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością jest czymś naturalnym. Dotyczy to szczególnie biznesu obarczonego dużym ryzykiem. Wybór spółki z o.o. jako formy organizacyjnej prowadzenia działalności pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Co do zasady wspólnicy nie odpowiadają za wskazane zobowiązania, a spółka z o.o. jest odrębnym od nich podmiotem, który samodzielnie je zaciąga i jest odpowiedzialny za ich wykonanie.

3. Pozyskanie zewnętrznego finansowania lub chęć "sprzedaży firmy"

Spółka z o.o. jest jedną z optymalnych form organizacyjnych pozwalających na pozyskiwanie zewnętrznego inwestora, a także dokonywanie transakcji związanych ze sprzedażą firmy. Udziały w kapitale zakładowym spółki mogą być zbywane częściowo i w całości, w zależności od ustaleń stron. W ten sposób strony mogą elastycznie ustalić proces stopniowego lub całościowego przejmowania kontroli nad spółką przez podmioty zewnętrzne, w przypadku woli jej sprzedaży.

4. Możliwość prowadzenia biznesu samodzielnie, bez wspólnika

W odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. może być także spółką jednoosobową. Pozwala to na wybór tej formy działalności także w przypadku, gdy nie chcemy angażować do prowadzonego biznesu osób trzecich (wspólników).

5. Kwestie wizerunkowe

Choć ten argument należy do dość nieostrych, a czasem nawet nieuzasadnionych wielokrotnie spółka z o.o. jest postrzegana na rynku w inny sposób niż przedsiębiorca indywidualny.  Z punktu widzenia wizerunkowego spółka z o.o. często postrzegana jest jako podmiot ,,większy’’, sensowniej ugruntowany, w który przedsiębiorca chce inwestować i który cieszy się większym stopniem zaufania. Oczywiście jest to pewnego rodzaju generalizacja.

Joanna Lubecka
adwokat

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze