Blog Lubecka.Law

List intencyjny – czym jest i dlaczego warto go sporządzić

Zanim dojdzie do sformalizowania współpracy stron, przyszli kontrahenci wielokrotnie decydują się na podpisanie dokumentu, w którym podsumowują jej uzgodniony cel oraz dalsze, planowane kroki, jakie będą jej towarzyszyły. Ten dokument to właśnie list intencyjny.

Jaka jest jego rola i co może przemawiać za podpisaniem listu intencyjnego?

Przygotowałam dla Ciebie 6 powodów, dla których można zdecydować się na tego rodzaju krok. Czytaj dalej.

LIST INTENCYJNY – Co to właściwie jest?

Pojęcie listu intencyjnego nie jest obce praktyce obrotu gospodarczego, zarówno tej w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Pojęcie to nie zostało uregulowane  w polskim systemie prawnym. Praktykę sporządzania listów intencyjnych można dostrzec w szczególności w ramach negocjacji dotyczących szeroko pojętej współpracy gospodarczej, zawierania umów inwestycyjnych, fuzji bądź nabycia przedsiębiorstwa.

Czy list intencyjny jest wiążący?

Charakter prawny listu intencyjnego i skutki jego sporządzenia wzbudzają szereg, uzasadnionych wątpliwości. Wśród przedstawicieli nauki prawa dominuje pogląd, iż list intencyjny nie kreuje żadnego zobowiązania do zawarcia umowy, lecz jedynie wyraża wolę stron, by w przyszłości taką umowę zawrzeć.

Jak powinien wyglądać list intencyjny?

Biorąc pod uwagę, że przepisy prawa nie regulują samego pojęcia listu intencyjnego, brak jest również podstaw prawnych wskazujących na formę takiego listu. List intencyjny może zatem zostać sporządzony w dowolnej formie. Z uwagi na cel podpisania takiego listu warto zadbać, aby został sporządzony w formie pisemnej lub innej formie pozwalającej na odtworzenie ustaleń stron.

6 powodów, dla których warto podpisać list intencyjny

1. List intencyjny pozwala rozpocząć sensowną rozmowę na temat ewentualnej, przyszłej współpracy gospodarczej, warunków oraz rozważanych terminów jej sformalizowania.

Mamy zatem punkt zaczepienia i wiemy, o czym będziemy rozmawiać konkretyzując warunki współpracy. Określamy priorytety i najistotniejsze punkty dla każdej ze stron.

 

2. Sporządzenie listu intencyjnego pozwala na zawężenie kręgu kontrahentów, z którymi przedsiębiorca chce współpracować w dalszej perspektywie.

Jednocześnie podpisanie tego rodzaju dokumentu jest pewnego rodzaju sygnałem potwierdzającym, że to właśnie z tym, a nie innym podmiotem przedsiębiorca silnie rozważa sformalizowanie dalszej współpracy.

 

3. Po sporządzeniu listu intencyjnego strony mają możliwość prowadzenia dalszych negocjacji oraz ewentualnej weryfikacji ich oczekiwań co do przyszłej współpracy gospodarczej.

We względnie nieformalnej atmosferze można się zatem zorientować czy strony chcą ze sobą współpracować.

 

4. Sporządzenie listu intencyjnego pozwala budować relacje biznesowe jeszcze przed zawarciem konkretnych umów.

A wagi relacji biznesowych nie sposób przecenić.

 

5. Związanie stron listem intencyjnym pomaga we wstępnym zaplanowaniu kierunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w przyszłości.

Podpisanie tego rodzaju dokumentu może pomóc w podjęciu pewnych decyzji gospodarczych, jakie przedsiębiorca rozważa w ramach przyjętej strategii rozwoju.

 

6. Podpisanie listu intencyjnego nie tworzy stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami, a zatem w przypadku braku możliwości nawiązania współpracy z kontrahentem w przyszłości, co do zasady brak jest podstaw do ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

Wyjątki w tym zakresie mogą wynikać z konkretnych okoliczności faktycznych i tego, co zostanie wskazane w treści listu intencyjnego. Istotny jest również stopień zaawansowania negocjacji prowadzonych przez strony.

 

Finalnie, podpisanie listu intencyjnego może przysporzyć wiele korzyści dla działań biznesowych, jednocześnie nie pociągając za sobą dużego ryzyka związanego z jego podpisaniem.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze