Blog Lubecka.Law

Obowiązki gwarancyjne w umowie B2B z kontrahentem zagranicznym – czego nie wolno pominąć?

Adam jest prezesem zarządu polskiej spółki wykonującej sprzęt przeznaczony do wyposażenia sklepów i zakładów produkcyjnych w szafy narzędziowe, szafy jezdne i różnego rodzaju zestawy zabudów meblowych. Spółka, którą zarządza Adam, współpracuje z dystrybutorami i klientami końcowymi z terenu całej Europy. Pomimo prężnie rozwijającej się działalności i realizowania kontraktów na znacznej wysokości kwoty, spółka nie wypracowała jeszcze własnych Ogólnych Warunków Umownych, ani standardowych wzorów zawieranych umów. Umowy są przygotowywane dla każdego kontraktu i wielokrotnie spółka bazuje na wzorach oferowanych przez dystrybutorów lub nabywców końcowych.

W ramach jednego z zamówień spółka Adama dostarczyła do Danii zestaw szaf narzędziowych na indywidualne zamówienie. Umowę na wykonanie zestawu dostarczył duński kontrahent. Adam podpisał ją, ponieważ zależało mu na tym zamówieniu dla Spółki, nie poświęcił zbyt wiele czasu na negocjacje, skupił się głównie na wysokości umówionego wynagrodzenia za wykonanie zestawu i uzyskał cenę, która bardzo go satysfakcjonowała.

Czy Adam może zdecydować o wyborze uprawnienia gwarancyjnego?

Po kilku miesiącach użytkowania, dostarczony zestaw szaf narzędziowych uległ uszkodzeniu z przyczyn leżących w jego wadliwej konstrukcji i zastosowanych rozwiązaniach materiałowych. Adam ma świadomość odpowiedzialności polskiej spółki za uszkodzenia i potwierdza obowiązek usunięcia zaistniałych wad na podstawie udzielonej duńskiemu nabywcy gwarancji. W ocenie inżynierów polskiej spółki wszystkie prace naprawcze można wykonać na miejscu u duńskiego klienta. Nabywca jest jednak innego zdania i zgodnie z zawartą umową żąda wymiany całego zestawu na nowy.

Adam w pośpiechu szuka zawartej umowy. Rzeczywiście, duński kontrahent ma rację. Zgodnie z zawartą umową wybór uprawnienia gwarancyjnego w zakresie naprawy lub wymiany dostarczonego towaru na nowy został przyznany kupującemu. Spółka, którą zarządza Adam, jest zmuszona do wymiany dostarczonego zestawu szaf w całości na nowy i jego przetransportowania do Danii na własny koszt.

Adam mógł uniknąć tego rodzaju sytuacji, gdyby w trakcie prowadzonych negocjacji dotyczących treści zawieranej umowy pamiętał także o poświęceniu należytej ilości uwagi postanowieniom dotyczącym obowiązków gwarancyjnych.

Obowiązki gwarancyjne, o których zabezpieczeniu zapomniał Adam

To, jaki jest zakres udzielonej kupującemu gwarancji, wynika z treści dokumentu obejmującego gwarancję. Może to być umowa lub odrębna karta gwarancyjna. Dokument ten może określać w sposób szczegółowy nie tylko zakres przyznanych kupującemu uprawnień gwarancyjnych, okres gwarancji, ale także sposób korzystania z przyznanych uprawnień.

Negocjując warunki współpracy z zagranicznym kontrahentem, której przedmiotem jest dostawa określonych towarów, warto pamiętać o postanowieniach dotyczących gwarancji.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze