Prawo cywilne

Jak pracuje kancelaria?

Swoją pracę rozpoczynam od zapoznania się z problemem Klienta lub istotną dla niego sprawą. Kiedy wymaga ona dogłębnej analizy, poświęcam Klientowi odpowiednią ilość czasu, tak aby oferowane przeze mnie rozwiązania były najlepiej dostosowane do konkretnego przypadku. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie. Problem stawiany przez Klienta staram się postrzegać z szerszej perspektywy, tak aby uwzględnić różne aspekty i jak najpełniej zabezpieczyć jego interesy. Świadomość skutków prawnych podejmowanych działań i zaniechań pozwala na dobór właściwych i długofalowych rozwiązań. W swojej pracy dbam o oferowanie praktycznych działań przynoszących wymierne skutki i korzyści.

Do usług kancelarii związanych z prawem cywilnym należą:

  • sporządzenie, opiniowanie i analiza umów pod kątem ich prawidłowości oraz właściwego zabezpieczenia interesów strony
  • doradztwo prawne przy zabezpieczeniu transakcji
  • udział w negocjacjach
  • windykacja należności
  • reprezentacja na etapie przedsądowym
  • reprezentacja w procesach sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • ochrona dóbr osobistych
  • ochrona prawa własności i uprawnień wynikających z umowy najmu
  • podział majątku i zniesienie współwłasności
  • obsługa prawna spółek, prawo gospodarcze i handlowe

Zapraszam do kontaktu z kancelarią w celu omówienia Państwa sprawy.

Usługi

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy usługi obejmujące kompleksową obsługę prawną firm. Działania kancelarii są ukierunkowane na zapewnienie możliwości prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej w warunkach pełnej kontroli i świadomości skutków podejmowanych działań.

Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa medycznego. Usługi kancelarii obejmują bieżące doradztwo prawne, obsługę procesów sądowych związanych z błędami medycznymi, jak również reprezentację w postępowaniach cywilnych, związanych z odpowiedzialnością zawodową oraz karnych.

Sprawy transgraniczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną dotyczącą współpracy i sporu z podmiotem zagranicznym. Wspieram przedsiębiorców w rozwijaniu działalności gospodarczej wykraczającej poza granice Polski, a także Unii Europejskiej.

Prawo pracy

Prawo pracy stoi na straży prawidłowej więzi prawnej łączącej Pracownika i Pracodawcę, a przede wszystkim reguluje prawa i obowiązki Pracownika oraz Pracodawcy. Przepisy polskiego prawa pracy ulegają dynamicznym zmianom, a odnalezienie się w gąszczu zawiłości obowiązujących przepisów wymaga zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szereg aspektów życia codziennego każdego z nas. Znajomość zasad, którymi rządzi się prawo cywilne jest gwarantem profesjonalnego doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Prawo cywilne i jego reguły są bazą dla wielu decyzji wymagających konsultacji prawnej.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami – profesjonalistami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ich relacje z podmiotami trzecimi. Obejmuje ono także zagadnienia takie jak m.in. prawo spółek prawa handlowego, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz kwestie takie jak prawo konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa.