Blog Lubecka.Law

O czym należy poinformować drugą stronę w trakcie prowadzonych negocjacji?

Prowadząc negocjacje zmierzające do zawarcia umowy, druga strona powinna mieć wiedzę o okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji o zawarciu umowy lub o powstrzymaniu się od jej zawarcia. Chodzi o to, aby decyzja o zawarciu umowy mogła być podjęta w warunkach możliwie pełnej wiedzy o okolicznościach, które mogą mieć dla tej decyzji znaczenie[1].

Informacja powinna być:

 1. pełna
 2. niezniekształcona
 3. zgodna z prawdą.

Kontrahent nie może być wprowadzany w błąd. Ważne i istotne informacje nie mogą być także zatajane.

 

Przykład 1:

,,obowiązek sprzedawcy rzeczy wartościowych, podlegających eksploatacji przez dłuższy czas (komputer, samochód, części elektroniczne) poinformowania kupującego, że nabywany przez niego model jest przestarzały i że jego produkcja została już zakończona53, czy obowiązek sprzedawcy rzeczy ulegających łatwemu zepsuciu zwrócenia uwagi klienta na tę okoliczność oraz poinformowania go o takim sposobie magazynowania rzeczy, który pozwoliłby na spowolnienie procesu zepsucia’’[2].

Przykład 2

,,Przy bardziej skomplikowanych kontraktach, np. sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedawcę obowiązuje podwyższony standard staranności, wyrażający się w obowiązku poinformowania kontrahenta zarówno o wysokości ­obrotów oraz osiągniętego zysku55, jak i o zobowiązaniach56, a nawet o tym, że kluczowy dla przedsiębiorstwa pracownik wykazał się skłonnością do działań niezgodnych z prawem.’’[3].

 

Przykład 3

,,Wynajmujący powinien z kolei pouczyć najemcę, że dla przeprowadzenia przebudowy lokalu wymagana jest zgoda właściciela’’[4]

 

Nieuczciwe prowadzenie negocjacji może prowadzić m.in. do:

 1. odpowiedzialności odszkodowawczej (culpa in contrahendo)
 2. kwestionowania skuteczności zawartej następnie umowy (np. z uwagi na wystąpienie tzw. wad oświadczenia woli, takich jak błąd czy podstęp)
 3. przy umowie sprzedaży – odpowiedzialności na podstawie rękojmi za wady, związanej z podstępnym zatajeniem wady.

 

Adwokat Joanna Lubecka

 

[1] * Materiał wraz z przykładami opracowany w oparciu o publikację autorstwa: M. Gałązka, Culpa in contrahendo a odpowiedzialność przedkontraktowa (precontractual liability), 2021, STPP 2021, Nr 1

[2] Tamże.

[3] Tamże.

[4] Tamże.

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze