Blog Lubecka.Law

5 punktów, na które warto zwrócić uwagę zawierając umowę B2B w obrocie międzynarodowym

Otrzymałeś do podpisu umowę z zagranicznym kontrahentem? Zobacz, na jakie postanowienia warto zwrócić szczególną uwagę. Przygotowałam dla Ciebie 5 istotnych punktów dotyczących postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

1. JURYSDYKCJA SĄDÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Postanowienia umowne dotyczące jurysdykcji sądu i prawa właściwego pozwolą Ci na ustalenie, gdzie będzie toczył się ewentualny spór z kontrahentem zagranicznym oraz według jakiego prawa będzie on rozstrzygany.

Choć postanowienia te znajdują się najczęściej w końcowej części umowy, to właśnie od nich warto zacząć jej lekturę.

2. POSTANOWIENIA ZWALNIAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Postanowienia zwalniające jedną ze stron z odpowiedzialności za różne zdarzenia związane z zawieraną umową (tzw. indemnification provisions lub hold harmless provisions) są typowe dla umów zawieranych w obrocie międzynarodowym.

Warto zwrócić na nie szczególną uwagę, gdyż wielokrotnie przerzucają one na jedną ze stron umowy sporą część odpowiedzialności za określone w umowie okoliczności, takie jak np. roszczenia osób trzecich.

3. WARUNKI DOSTAWY

W przypadku umów B2B zawieranych w obrocie międzynarodowym szczególne znaczenie ma precyzyjne uregulowanie zobowiązań stron związanych z dostawą towarów stanowiących przedmiot umowy i rozłożenie związanych z tym obowiązków. Warto określić m.in. kto jest obowiązany za załadunek i rozładunek towarów, kto ma zapewnić ich transport, uregulować kwestie związane z ubezpieczeniem, opakowaniem i oznakowaniem towarów stanowiących przedmiot umowy.

Pomocne w tym zakresie mogą być powszechnie stosowane w obrocie międzynarodowym klauzule Incoterms.

Oczywiście postanowienia te będą istotne wyłącznie w przypadku umów, których przedmiotem jest dostawa towarów, a nie np. świadczenie usług.

4. KARY UMOWNE

W umowach B2B zawieranych w obrocie międzynarodowym warto zwrócić uwagę na wszelkie regulacje dotyczące skutków naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, w tym postanowienia regulujące kary umowne.

Praktyka pokazuje, że w obrocie międzynarodowym postanowienia tego typu występują rzadziej niż w stosunkach krajowych.

5. OBOWIĄZUJĄCA WERSJA JĘZYKOWA

Jeśli umowa B2B w obrocie międzynarodowym jest sporządzana w dwóch wersjach językowych, celowe jest wskazanie w jej treści, która z wersji językowych będzie uznawana przez strony za obowiązującą w przypadku ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Najczęściej jednak umowy te są przygotowywane w języku angielskim.

W konkretnym przypadku charakterystycznych postanowień umowy regulującej współpracę z zagranicznym partnerem handlowym może być więcej, w zależności od tego, co jest jej przedmiotem. To właśnie przedmiot umowy determinuje, które kwestie warto uregulować w formie pisemnej.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze