Obsługa prawna firm

W obecnych realiach gospodarczych najistotniejszym z zasobów staje się niejednokrotne czas. Czas, którego potrzeba na stworzenie pomysłu rozwoju przedsiębiorstwa. Czas na spotkania z potencjalnymi kontrahentami. Czas na promocję, tak aby nie być w tyle za konkurencją. Czas na dobór właściwego, zaufanego grona pracowników i jego przeszkolenie. Czas na realne prowadzenie biznesu w warunkach równowagi. Wszystkie te dziedziny wymagają uwagi ze strony przedsiębiorcy.

W momencie kiedy dochodzi do pierwszych problemów natury prawnej równowaga ta zostaje zachwiana. Czas, który dotychczas był poświęcany pomiędzy wszystkie, wyżej wskazane aspekty, istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, rozprasza się, ze szkodą dla niej. W pośpiechu staramy się stworzyć rozwiązania naprawcze, zaradzić zaistniałej sytuacji.

Jakie są realne korzyści związane ze skorzystaniem z pomocy kancelarii adwokackiej?

Profesjonalna konsultacja prawna przed podjęciem planowanych działań pozwala zaoszczędzić czas i uwagę, potrzebą dla prowadzenia zrównoważonego biznesu. W obecnych realiach gospodarczych jest ona niezbędna.

Sprawa i profesjonalna obsługa prawna staje się dziś gwarantem niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej i dynamicznego rozwoju firmy.

Co wchodzi w skład oferty kancelarii?

 • stała i kompleksowa obsługa firmy oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • sporządzenie, analiza, opiniowanie i negocjacje umów handlowych i gospodarczych
 • porady i konsultacje prawne oraz ekspertyzy z dziedziny działalności przedsiębiorstwa
 • konsultacje prawne w zakresie pomysłu na określone przedsięwzięcie gospodarcze
 • rozwiązania prawne zabezpieczające możliwość niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej, maksymalizacji zysków, rozwój i obranie właściwego kierunku rozwoju firmy
 • sporządzenie i negocjacje umów i kontraktów niezbędnych w procesie działalności firmy, zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi kontrahentami
 • bieżąca doradztwo dotyczące umów i kontraktów
 • analiza i sporządzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w procesie prowadzenia firmy
 • zabezpieczenie sprawnej możliwości dochodzenia należności przysługujących firmie od jej kontrahentów
 • sprawna i profesjonalna reakcję na pojawiające się problemy, wtedy kiedy jest ona potrzebna
 • bieżące konsultacje prawne w zakresie pojawiających się pomysłów i koniecznych do podjęcia decyzji
 • obsługa prawna sporów gospodarczych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, urzędami, instytucjami, podmiotami publicznymi i prywatnymi

W efekcie podejmowanych przez kancelarię działań Klient zyskuje spokój i przeświadczenie, że podejmowane przez niego działania są przemyślane, zaplanowane i bezpieczne. Wówczas pozostaje skupić się na tym, co dla rozwoju firmy jest najważniejsze, czyli czas i uwaga jej właściciela.

Co wyróżnia Kancelarię Adwokacką Joanny Lubeckiej?

 • indywidualne podejście do Klienta i prowadzonej przez niego działalności
 • współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i przeświadczeniu, że dogłębne poznanie specyfiki firmy jest gwarantem doboru właściwych rozwiązań
 • działanie ukierunkowane na osiąganie długofalowych celów istotnych z punktu widzenia globalnego interesu Klienta, a nie wyłącznie bieżącą obsługę pojawiających się problemów
 • spojrzenie z szerszej perspektywy
 • sprawne działanie i dyspozycyjność

Zapraszam wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z usług kancelarii, nawiązania kontaktu i współpracy. Główna siedziba kancelarii mieści się w Poznaniu, a jej oddział prowadzony jest w Zielonej Górze. Chętnie omówię z Państwem zarówno pomysły, jak i problemy i wątpliwości z jakimi się Państwo stykacie w toku prowadzenia działalności firmy. Ufam, że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści Państwa firmie.

Usługi

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy usługi obejmujące kompleksową obsługę prawną firm. Działania kancelarii są ukierunkowane na zapewnienie możliwości prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej w warunkach pełnej kontroli i świadomości skutków podejmowanych działań.

Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa medycznego. Usługi kancelarii obejmują bieżące doradztwo prawne, obsługę procesów sądowych związanych z błędami medycznymi, jak również reprezentację w postępowaniach cywilnych, związanych z odpowiedzialnością zawodową oraz karnych.

Sprawy transgraniczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną dotyczącą współpracy i sporu z podmiotem zagranicznym. Wspieram przedsiębiorców w rozwijaniu działalności gospodarczej wykraczającej poza granice Polski, a także Unii Europejskiej.

Prawo pracy

Prawo pracy stoi na straży prawidłowej więzi prawnej łączącej Pracownika i Pracodawcę, a przede wszystkim reguluje prawa i obowiązki Pracownika oraz Pracodawcy. Przepisy polskiego prawa pracy ulegają dynamicznym zmianom, a odnalezienie się w gąszczu zawiłości obowiązujących przepisów wymaga zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szereg aspektów życia codziennego każdego z nas. Znajomość zasad, którymi rządzi się prawo cywilne jest gwarantem profesjonalnego doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Prawo cywilne i jego reguły są bazą dla wielu decyzji wymagających konsultacji prawnej.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami – profesjonalistami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ich relacje z podmiotami trzecimi. Obejmuje ono także zagadnienia takie jak m.in. prawo spółek prawa handlowego, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz kwestie takie jak prawo konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa.