Blog Lubecka.Law

General Terms and Conditions – 4 rzeczy, które warto zrobić, gdy mają być stosowane do umowy zawieranej z kontrahentem zagranicznym

Prowadzisz rozmowy z potencjalnym kontrahentem zagranicznym dotyczące zasad ewentualnej współpracy gospodarczej. Na pewnym etapie ustaleń dowiadujesz się, że ma ona przebiegać na podstawie prostej umowy lub zamówienia, do których znajdą zastosowanie General Terms and Conditions, jakie są standardowo stosowane przez Twojego kontrahenta.

Co to są General Terms and Conditions?

General Terms and Conditions (Ogólne Warunki Umowne) to dokument, który określa ogólne zasady współpracy w zakresie umów zawieranych przez danego przedsiębiorcę. Może on przyjąć różne nazwy, jednak bardzo często spotykamy się właśnie z określeniem go jako ,,General Terms and Conditions’’ (GTC).  Akceptacji zasad współpracy stron na podstawie GTC towarzyszy wielokrotnie zawarcie krótkiej umowy dotyczącej konkretnego przedsięwzięcia biznesowego, jakie strony chcą wspólnie zrealizować. Umowa ta zawiera najczęściej odesłanie do General Terms and Conditions w zakresie w niej nieuregulowanym.

Co powinieneś zrobić?

1. Poprosić o przekazanie GTC, jakie znajdą zastosowanie do zawieranej umowy

General Terms and Conditions staną się elementem umowy zawieranej z kontrahentem zagranicznym. Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że współpraca będzie przebiegała na podstawie tego rodzaju dokumentu, powinien nie tylko mieć wiedzę o tym, że taki dokument istnieje, ale również uzyskać go przed zawarciem umowy i akceptacją warunków, jakie będą z niego wynikały.

2. Przeczytać przekazane GTC od początku do końca

Po uzyskaniu treści General Terms and Conditions warto je przeczytać od początku do końca. W konkretnym przypadku może być tak, że warunki określone treścią tego dokumentu są nieakceptowalne dla przedsiębiorcy, który rozważa określoną współpracę gospodarczą.  Bez zapoznania się z treścią GTC nie będziemy tego jednak wiedzieć.

Dlaczego dokument należy przeczytać do końca? To właśnie w końcowej części GTC znajdują się najczęściej postanowienia regulujące jurysdykcję sądu, prawa właściwego i zwolnienia z odpowiedzialności (tzw. indemnification provisions). Ich znaczenie dla zawieranej umowy jest ogromne.

3. Zgłosić ewentualne uwagi do przekazanych GTC i rozpocząć negocjacje ich postanowień

To czy postanowienia General Terms and Conditions będą mogły podlegać negocjacjom, zależy od specyfiki konkretnego przypadku i posiadanej przez strony siły negocjacyjnej.

Rozpoczynając współpracę z zagranicznym partnerem handlowym, zawsze warto zaproponować negocjacje dotyczące przekazanych GTC i ułożyć współpracę na warunkach odpowiadających obydwu stronom transakcji.

4. Podpisać umowę, do której znajdą zastosowanie GTC dopiero po akceptacji ich postanowień i przy świadomości co z nich wynika

Zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym, do której znajdą zastosowanie General Terms and Conditions powinno nastąpić dopiero po zapoznaniu się z ich treścią i akceptacji konsekwencji wynikających z postanowień wskazanego dokumentu.

To, czego nie warto robić to rozpoczynać współpracy na warunkach, które nie są znane przedsiębiorcy.

Formalizowanie współpracy z kontrahentem zagranicznym na podstawie dokumentu General Terms and Conditions jest wielokrotnie standardem. Warto pamiętać, że jako nieodłączny element zawieranego kontraktu powinien on uzyskać odpowiednią ilość uwagi łączącej się z zapoznaniem z treścią wskazanego dokumentu oraz podjęciem ewentualnych negocjacji dotyczących warunków, na jakich ma przebiegać współpraca stron umowy.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze