Blog Lubecka.Law

1. Umowa inwestycyjna i umowa spółki

Klauzule ,,tag along’’ i ,,drag along’’ pojawiają się w umowach inwestycyjnych i/lub umowach spółek.

Ich umieszczenie w tego rodzaju umowach oraz szczegółowe brzmienie zależy od decyzji i woli stron. Nie są to postanowienia w żaden sposób obligatoryjne.

2. Cel postanowień TAG ALONG i DRAG ALONG

Ogólnym celem klauzul ,,tag along’’ i ,,drag along’’ jest ustalenie wspólnych zasad dotyczących sprzedaży udziałów na rzecz inwestora zewnętrznego. Ich wprowadzeniu do umowy powinny towarzyszyć ustalenia wspólników co do tego w jaki sposób będą oni postępować w sytuacji, gdy pojawi się potencjalny inwestor zewnętrzny zainteresowany nabyciem udziałów w spółce.

U podstaw tego rodzaju postanowień umownych leży założenie, że inwestor zewnętrzny jest zazwyczaj zainteresowany nabyciem 100% udziałów w danej spółce lub choćby ich większości. Ma to na celu zabezpieczenie możliwości podejmowania decyzji w kluczowych sprawach dotyczących danej spółki.

3. Klauzula DRAG ALONG

Postanowienie ,,drag along’’ (tzw. prawo pociągnięcia) jest to klauzula umowna, na podstawie której wspólnik, który pozyskał już podmiot zainteresowany nabyciem udziałów w spółce, ma możliwość żądać od pozostałych wspólników sprzedaży ich własnych udziałów na analogicznych warunkach.

Upraszczając – wspólnik, który chce zbyć swoje udziały ma prawo ,,pociągnąć’’ za sobą pozostałych wspólników spółki.

Wielokrotnie postanowienie ,,drag along’’ występuje obok klauzul dotyczących prawa pierwszeństwa lub pierwokupu udziałów. Takie połączenie ma na celu zabezpieczenie pozostałych wspólników na wypadek, gdyby chcieli oni pozostać w spółce. W przypadku przedstawienia im oferty potencjalnego nabywcy, wspólnicy posiadający prawo pierwszeństwa lub pierwokupu będą mogli ,,przeciwdziałać’’ zbyciu udziałów na rzecz inwestora zewnętrznego i dokonać wykupu udziałów.

Upraszczając – wprowadzając do umowy postanowienia typu ,,drag along’’, warto zwrócić uwagę także na klauzulę pierwszeństwa nabycia udziałów lub ich pierwokupu. Mogą one stanowić swojego rodzaju wentyl bezpieczeństwa w sytuacji, gdy dany wspólnik nie będzie chciał upłynnić inwestycji w daną spółkę.

4. Klauzula TAG ALONG

Postanowienie ,,tag along’’ (tzw. prawo przyłączenia się) działa na zasadzie odwrotnej do ,,drag along’’ i ma na celu umożliwienie wspólnikom zażądania od tego z nich, który pozyskał inwestora zewnętrznego, aby ten złożył im oferty nabycia na takich samych warunkach.

W praktyce, wspólnik, który pozyskuje inwestora zewnętrznego negocjuje także warunki zbycia udziałów przez pozostałych wspólników.

5. Na co warto zwrócić uwagę wprowadzając postanowienia TAG ALONG i DRAG ALONG do umowy inwestycyjnej i umowy spółki

Wprowadzając postanowienia ,,tag along’’ i ,,drag along’’ do umowy inwestycyjnej lub umowy spółki, warto zwrócić uwagę na szczegóły.

Celowe jest także udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, do których należą:

• Czy uprawnienia wynikające z klauzul ,,tag along’’ i ,,drag along’’ mają przysługiwać wszystkim wspólnikom lub tylko niektórym z nich?

• Czy zbycie udziałów ma następować według określonego wzorca umowy czy też na warunkach jakie zaproponuje inwestor zewnętrzny?

• Czy prawa te mają być ograniczone w czasie lub zależne od wystąpienia określonego warunku?

• W jaki sposób ustalana jest cena za zbywane udziały?

• Ile czasu mają wspólnicy na podjęcie decyzji?

• Co w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia praw wynikających z klauzul ,,tag along’’ i ,,drag along’’?

7. Podsumowanie

Podsumowując, zarówno klauzula TAG ALONG, jak i DRAG ALONG wymagają sporej ilości uwagi przy ich redagowaniu. Nawet drobny błąd w skonstruowaniu danego zapisu może w sposób realny wpłynąć na możliwość efektywnego skorzystania z danego prawa w przyszłości.

Adwokat Joanna Lubecka

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze