Blog Lubecka.Law

Mimo, że spółka z o.o. należy do grupy spółek kapitałowych, ma ona pewne elementy charakterystyczne dla spółek osobowych. Decydując się na tę formę prowadzenia biznesu przedsiębiorcom nie jest obojętne jaki będzie skład osobowy spółki. Umowa ta nie jest zawierana z przypadkowym gronem osób. Sam udział w spółce z o.o. wiąże się również często z prowadzeniem wieloletnich biznesów.

Poradnik umowa spółki z o.o. – jakie pytania warto zadać sobie przed zawarciem?

Należą do nich między innymi:

 1. Jak mają być podejmowane decyzje w spółce? Czy chciałbym/abym, aby istniał katalog decyzji, których podjęcie przez spółkę będzie wymagało mojej zgody? A może próg kwotowy, którego przekroczenie wymagałoby tego rodzaju zgody?
 2. Czego bym chciał/ała w sytuacji, kiedy pomiędzy wspólnikami dojdzie do konfliktu? Na jakich polach może do niego dojść?
 3. W jaki sposób spółka ma być reprezentowana? Jaki chciałbym/abym mieć na to wpływ? Czy podejmowanie decyzji w obrocie ma być powierzone jednej osobie, czy np. dwóm działającym łącznie?
 4. Co w sytuacji, gdy dojdzie do konfliktu pomiędzy członkami zarządu?
 5. Na jakich zasadach powoływani i odwoływani mają być członkowie zarządu?
 6. Czy poszczególnym wspólnikom mają zostać przyznane szczególne korzyści lub obowiązki względem spółki?
 7. Czy wspólnicy mają być zobowiązani do dochowania zakazu konkurencji względem spółki?
 8. W jaki sposób ma dochodzić do podziału zysków uzyskiwanych przez spółkę?
 9. Czy w sytuacji, gdyby mój wspólnik chciał wyzbyć się posiadanych udziałów, chciałbym/abym mieć zagwarantowaną możliwość nabycia ich w pierwszej kolejności?
 10. Czy obrót udziałami w spółce ma być w jakiś sposób ograniczony?
 11. Czy chcemy, aby istniała możliwość nałożenia dopłat na wspólników? W jakiej wysokości? Jaki ma to mieć sens praktyczny?
 12. Co ma się wydarzyć w sytuacji śmierci jednego ze wspólników? Czy spadkobiercy mają mieć możliwość wstąpienia do spółki w jego miejsce?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań już na etapie tworzenia umowy spółki może nam zaoszczędzić wiele czasu, nerwów i środków finansowych w przyszłości. Warto zadbać o swoje interesy już na początku, by następnie skupić się już na prowadzeniu biznesu.

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze