Blog Lubecka.Law

Spór korporacyjny - 5 kroków do zwrócenia go na właściwe tory

SPÓR KORPORACYJNY  – 5 KROKÓW DO ZWRÓCENIA GO NA WŁAŚCIWE TORY

Jesteś członkiem zarządu, wspólnikiem lub pełnisz inną funkcję w spółce, w której doszło do sporu wewnętrznego?

Chcesz wiedzieć jak to poukładać i profesjonalnie rozwiązać spór korporacyjny?

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie jednak na pytanie: Czym jest spór korporacyjny? Spór korporacyjny to sytuacja, w której pomiędzy wspólnikami spółki lub członkami jej organów, takich jak zarząd czy rada nadzorcza, dochodzi do konfliktu. Konflikt ten przekłada się przy tym na możliwość podejmowania wiążących decyzji i działań przez spółkę. Może on mieć bardzo różne podłoże, a na jego przebieg istotny wpływ będą miały zarówno dokumenty takie jak: umowa spółki, ewentualna umowa wspólników (tzw. SHA, z ang. Shareholders’ Agreement), regulamin zarządu, jak i przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych. Wielokrotnie w efekcie istniejącego konfliktu wewnętrznego, w spółce dochodzi do paraliżu decyzyjnego czy tzw. pata decyzyjnego, uniemożliwiającego bieżące jej funkcjonowanie.

Czy spór korporacyjny można poprowadzić w sposób kontrolowany? Wielokrotnie tak.

Przygotowałam dla Ciebie 5 kroków, które ja stosuję w obsłudze sporów korporacyjnych.

1. OKREŚL CEL, DO JAKIEGO DĄŻYSZ

Odpowiedz sobie na pytanie, czy Twoim celem jest:

– pozostać w spółce;

– wyjść ze spółki;

– zrezygnować z pełnionej w spółce funkcji lub pełnić ją nadal;

– spowodować, aby inna osoba wyszła ze spółki;

– doprowadzić do sytuacji, w której dana osoba nie będzie już pełniła określonej funkcji;

– wyciągnąć konsekwencje z określonego działania wspólnika lub osoby pełniącej określoną funkcję w spółce.

Jakikolwiek jest Twój cel, określ go na starcie. Wchodzenie w spór korporacyjny w trybie udowadniania swoich racji na każdym kroku bez ładu i składu może nie być najlepszą drogą do zakończenia go w zamierzony sposób.

2. OKREŚL GDZIE LEŻĄ TWOJE MOCNE STRONY, CZYM MOŻESZ GRAĆ, JAKIE MASZ ARGUMENTY BY PROWADZIĆ SPÓR KORPORACYJNY W SPOSÓB KONTROLOWANY

Na tym etapie sporu wewnętrznego uwzględnij:

– jaką funkcję pełnisz w spółce i jakie ma to konsekwencje;

– jakimi uprawnieniami dysponujesz;

– jeśli jesteś wspólnikiem, jaki jest rozkład udziałów w kapitale zakładowym spółki i jak przekłada się to na Twoją decyzyjność;

– jeśli jesteś członkiem zarządu, jaką samodzielnością w działaniu dysponujesz w świetle umowy spółki i przepisów KSH;

– co w zasadzie się wydarzyło;

– co wynika z umowy spółki i zakresu dotychczasowej dokumentacji jaka powstała w sprawie (również komunikacja e-mail).

Finalnie określ swoje mocne i słabe strony. Stwierdzenie ,,Bo ja mam rację’’ nie jest tu wystarczające.

3. OKREŚL JAKA JEST NAJPROSTSZA DROGA DO OSIĄGNIĘCIA TWOJEGO CELU

Wiesz już, jaki masz cel i jakimi argumentami dysponujesz. Widzisz swoje mocne i słabe strony. Zastanów się, jaka jest najprostsza droga do osiągnięcia założonego celu.

4. ZBUDUJ STRATEGIĘ

Wchodzenie w spór korporacyjny bez strategii jego prowadzenia w możliwej, dłuższej perspektywie jest jak chodzenie po polu minowym. Spór ten może się zakończyć szybko, a może trwać latami. Na tym etapie ważne jest stawianie przemyślanych kroków. Zabezpieczenie posiadanej dokumentacji. Prowadzenie świadomej i ukierunkowanej komunikacji z drugą stroną. Wszystko to wymaga zbudowania strategii rozwiązania sporu w drodze polubownej lub konfliktowej. Warto pomyśleć 10 kroków naprzód, rozrysować scenariusze możliwego rozwoju sytuacji i wiedzieć jak będziemy się zachowywać w każdym z nich.

5. SPRÓBUJ ROZWIĄZANIA POLUBOWNEGO

– Ale on przecież…!

– Ok, rozumiem. Spróbujmy się jednak dogadać.

Rozwiązanie polubowne jest wielokrotnie tańszym i szybszym sposobem wyjścia ze sporu korporacyjnego. Inną sprawą jest to, w jaki sposób podejdziesz do próby polubownego zamknięcia konfliktu. Jaką technikę negocjacyjną zastosujesz. Czasem rozwiązanie polubowne wymaga wyjścia z pozycji siły. To nie jest tak, że jak chcemy się dogadać, to kładziemy się na ziemi i udajemy padłe zwierzę.

6. PODSUMOWANIE

Spór korporacyjny wymaga profesjonalnego i rozsądnego podejścia,  a także świadomego stawiania uprzednio zaplanowanych kroków. Należy rozważyć możliwe opcje jego rozwiązania i idące za nimi konsekwencje, nie pozwalając, by emocje zasłoniły cel jego przebieg.

Joanna Lubecka
adwokat

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze